• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Rovaniemen kuvataidekoulun lukukausimaksut lukuvuonna 2019 -2020, alkaen 1.8.2018

 

VARHAISIÄN OPETUS

Lukukausimaksu

Materiaalimaksu

Yhteensä

4 ja 5 vuotiaat, 45 min/opetuskerta

100€

30€

130€

6 – vuotiaat, 60 min/opetuskerta

110€

30€

140€

Vauvojen ja taaperoiden ryhmät, värikylpyryhmät 8 x lukukausi

100€

-

100€

 

PERUSOPINNOT JA SYVENTÄVÄT OPINNOT

Lukukausimaksu

Materiaalimaksu

Yhteensä

Perusopinnot

130€

30€

160€

Syventävät opinnot

160€

40€

200€

Erikoiskurssit*, kesäkurssit*, 15–20 h/kurssi

50 /kuvataidekoulun oppilaalle, 100 ulkopuoliselle

-

50 €/100 €

 

Lukukausimaksuista:

Oppilaspaikka on aina koko lukuvuodeksi (sis. syys- ja kevätlukukauden). Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa lukukauden aikana keskeyttävälle oppilaalle.
Sisaralennus
Sisaralennus on 20 € lukukausimaksusta toisesta, kolmannesta ja seuraavista. Sisaralennus koskee varhaisiän opinnoissa, perusopinnoissa ja syventävien opintojen opinnoissa opiskelevia oppilaita. Sisaralennus ei koske materiaalimaksua eikä vauva, taapero tai värikylpyryhmiä.

Laskutus
Syyslukukausi laskutetaan lokakuussa ja kevätlukukausi helmikuussa. Maksujärjestelyistä tulee aina sopia ennen laskutusta koulun/koulusihteerin kanssa. Mikäli laskun eräpäivää halutaan siirtää, sihteeriin pitää ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen laskun eräpäivää sähköpostitse.
Maksaminen
Oppilasmaksut tulee suorittaa määräajassa. Oppilaalta, joka haluaa keskeyttää opintonsa kesken lukukauden, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Jos keskeyttäminen tapahtuu sairauden, paikkakunnalta muuton tai muun painavan syyn takia, voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta.

*tulevaan uuteen opetussuunnitelmaan 1.8.2018 alkaen liittyvät