• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
roi_kansalaisopisto_logo VÄRI.JPG
Oppitunnit

Oppitunnin pituus on 45 min. Epäselvyyksien välttämiseksi oppaassa on ilmoitettu vain opetusaika, mutta ryhmien on huolehdittava, että työsuojelullisesti tärkeät tauot tulevat pidetyiksi.

Opintoneuvonta

Kaikissa opistotyöhön liittyvissä asioissa saat tietoa toimistolta, rehtorilta ja päätoimisilta opettajilta (yhteystiedot ja toimistoajat ovat etusivulla). Tuntiopettajat antavat omiin kursseihinsa liittyvää ohjeistusta.

Opiskelumateriaali ja korvaukset

Opiskelijat hankkivat itse oppi- ja harjoituskirjansa, nuottinsa ja muun henkilökohtaisen opiskelumateriaalinsa. Yleensäkin taito- ja taideaineiden ryhmissä on varauduttava materiaalimaksuihin. Posliini- ja keramiikkaryhmissä poltetaan vain kurssilla valmistetut esineet. Oppilaille jaettavista materiaaleista opettajat perivät maksun. 

Opiskelija on korvausvelvollinen, jos hän aiheuttaa vastoin opettajan ohjeita työvälineiden rikkoutumisen tai häviämisen tai opetustilalle aiheutuvan vahingon. Opisto ei korvaa posliinin ja keramiikan poltossa rikkoutuneita töitä.

Kansalaisopisto ei vakuuta opiskelijoita, joten suosittelemme asiakkaita huolehtimaan itse vapaa-ajan tapaturmavakuutuksensa.

Tiedottaminen

Kursseista ja ajankohtaisista asioista, jotka eivät ole opinto-ohjelmassa, tiedotetaan Uusi Rovaniemi lehden lukijapalstalla, Lapin Kansan opistopalstalla, kotisivuillamme, kansalaisopiston Facebook – sivuilla ja kaupungin tapahtumakalenterissa. Opinto-ohjelma on selailtavissa kotisivuillamme.

Kurssimuutokset
Oikeudet kurssimuutoksiin pidätetään.

Opisto ei ole korvausvelvollinen, jos opistosta johtumattomista syistä, aiheutuneiden tilamuutosten vuoksi tunteja jää pitämättä (1-3 oppituntia / lukuvuodessa), eikä myöskään jos oppilas itse ei pääse osallistumaan tunneille.