• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Keskusta-Ounasjoki kouluverkkosuunnitelmaa (Ylikylä-Vaaranlampi)

1. Ensimmäisessä mahdollisessa vaihtoehdossa sekä Ylikylän että Vaaranlammen alakoulut laajennetaan nelisarjaisiksi kouluiksi. Korkalovaaran ja Harjoittelukoulun toiminta jatkuu puolestaan nykyisellään. Kairatie otetaan käyttöön yhtenäisenä peruskouluna, joka koostuu kaksisarjaisesta alakoulusta ja nelisarjaisesta yläkoulusta.

2. Vaaranlammen koulu lakkautetaan. Alueelle rakennetaan uusi 4-sarjainen alakoulu. Ylikylän koulu laajennetaan 4-sarjaiseksi alakouluksi. Korkalovaaran koulun ja Harjoittelukoulun toiminta jatkuu nykyisellään. Kairatien koulu otetaan käyttöön yhtenäisenä peruskouluna, joka koostuu 2-sarjaisesta alakoulusta ja 4-sarjaisesta yläkoulusta.

3. Vaaranlampi jatkaa nykyisellään. Ylikylästä tehdään 4-sarjainen alakoulu. Kairatie toimii yhtenäisenä peruskouluna, joka koostuu 2-sarjaisesta alakoulusta ja 4-sarjaisesta yläkoulusta. Korkalovaara laajenee 3-sarjaiseksi alakouluksi ja pienenee 4-sarjaiseksi yläkouluksi. Harjoituskoulu laajenee 3-sarjaisella yläkoululla yhtenäiskouluksi.

4. Vaaranlampi lakkautetaan. Rakennetaan uusi 2-sarjainen alakoulu. Korkalovaara laajenee 3-sarjaiseksi alakouluksi ja pienenee 4-sarjaiseksi yläkouluksi. Harjoituskoulu laajenee 3-sarjaisella yläkoululla yhtenäiskouluksi. Kairatie toimii yhtenäisenä peruskouluna, joka koostuu 3-sarjaisesta alakoulusta ja 4-sarjaisesta yläkoulusta.

5. Ylikylään rakennettaan yhtenäiskoulu ja Vennivaaran alueelle oma alakoulu. Lisäksi lautakunta päätti käynnistää välittömästi valmistelut tarvittaessa siirtää Vaaranlammen koulun toiminta väistötiloihin jo 2016 syyslukukauden alusta alkaen, - samalla osana tätä ratkaisua selvitetään Ylikylän lisätilatarpeen tyydyttäminen tilaelementtien avulla siihen asti kunnes mahdolliset pysyvät lisätilat Ylikylään on rakennettu.

#Roikouluverkko, #KeskustaOunasjoki, #Ylikylankoulu, #Vaaranlammenkoulu #Korkalovaarankoulu, #Harjoittelukoulu

Flockler Kouluverkko