• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Opetussuunnitelma

Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen antamien Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) pohjalta siten, että opetuksen järjestäjän päätettäväksi määrätyt asiat on kuvattu kouluille yhteisessä kaupungin opetussuunnitelmassa.

Opetussuunnitelmatyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä Lapin yliopiston harjoittelukoulun, Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden ja vapaa-aikatoimialan kanssa.

Opetussuunnitelmaprosessia on Rovaniemellä johtanut ohjausryhmä, joka on koostunut koulutus-palveluiden hallinnon edustajista, perusopetuksen toimijoista ja esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen edustajista. Varsinaista kirjoitustyötä ja uuden opetussuunnitelman toiminnallistamista käytäntöön on kaupunkitasolla koordinoinut opetussuunnitelmatyöryhmä.

Kouluilla uuden opetussuunnitelman mukaisia toimintamalleja on kehitetty kahden vuoden ajan. Opetussuunnitelmaprosessin aikana koulujen henkilöstö on työstänyt ja harjoitellut uuden oppimiskäsityksen ja toimintakulttuurin toteutustapoja osallistaen myös oppilaita ja huoltajia prosessin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opetussuunnitelman laatimisessa on huomioitu oppilaskunta- ja huoltajakyselyjen tulokset, kommentit ja lausunnot, joita on saatu oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön lisäksi oppilaskunnilta ja Nuorisovaltuustolta.

Rovaniemen perusopetuksen opetussuunnitelman yleinen osa otetaan käyttöön 1.8.2016. Perusopetuksen vuosiluokat 1-6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen lukuvuonna 2016–2017. Vuosiluokat 7-9 jatkavat edellisen tuntijaon ja vuoden 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti.

Käyttäytymisen arviointi Rovaniemellä
Perusopetuksen järjestämisperiaatteet
Lisäopetuksen OPS
Kulttuuri- ja liikuntakasvatus OPS (suunnitelma)
Perusopetus maahanmuuttajataustaisille (MMT)
Haluatko jakaa tai löytää Hyvinvoinnin Vuosikelloon liittyviä hyviä käytäntöjä, oppituntimateriaalia tai muita toimivia vinkkejä? Voit tehdä sen täältä!