• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Oppilashuoltopalvelut

Koulupsykologi ja koulukuraattori

Koulupsykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö ja hän edustaa psykologista asiantuntemusta koulussa. Koulupsykologin työn tavoitteena on oppilaan terveen psyykkisen kehityksen tukeminen ja hänen koulunkäyntiinsä liittyvien psykososiaalisten toimintaedellytysten turvaaminen. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä kaikissa lapsen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulukäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenotto voi olla aiheellista esimerkiksi silloin, kun huoli herää oppilaan oppimisesta, keskittymisestä ja tarkkaavuudesta tai käytöksestä, mielialasta tai itsetunnosta. Tarvittaessa koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilaiden sosiaalista kasvua ja kouluarjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita. Koulukuraattori on lapsen/nuoren ja perheen tukena esimerkiksi koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin sekä tunne-elämään liittyvissä huolissa. Oppilaskohtaisen työn lisäksi koulukuraattori työskentelee ryhmien, luokkien sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä.

Koulupsykologi ja koulukuraattori työskentelevät kouluilla yhteistyössä oppilaan huoltajien ja opettajien sekä koulun muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden tukiverkostojen kanssa.  Koulupsykologi ja koulukuraattori osallistuvat oppilaan tukitoimien suunnitteluun ja pedagogisten asiakirjojen laatimiseen. Työhön sisältyy myös yhteisöllinen hyvinvointityö, mikä tarkoittaa ryhmien, luokkien ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämistä yhdessä koulun muiden toimijoiden kanssa.


Lukuvuosi 2019-2020

Koulukuraattori Sirpa Heimonen     puh. 050 367 3409           sirpa.heimonen(at)rovaniemi.fi

Ounasvaaran pk, Syväsenvaaran koulu

Ounasvaaran alueen konsultoiva koulukuraattori                        

 

Koulukuraattori Maija Lehto        puh. 040 843 7605              maija.lehto(at)rovaniemi.fi
  

 

Alakorkalon koulu, Rautiosaaren koulu 

 

Koulukuraattori Jenni Sieppi
puh. 040 825 8878
jenni.sieppi(at)rovaniemi.fi

 

Ylikylän koulu (4-6lk), Vaaranlammen koulu, Ounasjoen pk, Meltauksen koulu, Nivankylän koulu

         

 

Koulukuraattori Satu Jokelainen
puh. 0400 501 674 
satu.jokelainen(at)rovaniemi.fi

 

Ounasrinteen koulu, Koskenkylän koulu

 

Koulukuraattori Eija Kasurinen
puh. 040 776 9033   
eija.kasurinen(at)rovaniemi.fi

 

Lapin yliopiston Harjoittelukoulu, Ylikylän koulu (1-3lk), Rovaniemen Steinerkoulu

 

Koulukuraattori Milla Närhi             

 

toimivapaalla

 

Koulukuraattori Armi Lehto  

 

toimivapaalla

 

Koulukuraattori Marja Pulju
puh. 040 571 5630  
marja.pulju(at)rovaniemi.fi         

 

Napapiirin yläaste, Nivavaaran koulu

Saaren alueen konsultoiva koulukuraattori

 

Koulukuraattori Satu Piittinen        puh. 040 734 1242                satu.piittinen(at)Rovaniemi.fi

 

Rantavitikan pk, Muurolan pk, Yläkemijoen pk

Alakemijoen alueen konsultoiva koulukuraattori            

 

Koulukuraattori Miia Välimaa      puh. 040 753 9330            miia.valimaa(at)rovaniemi.fi

 

 

Korkalovaaran pk, Saaren koulu, Kristillinen koulu

Keskusta-Ounasjoen alueen konsultoiva koulukuraattori

Koulukuraattori Miia Karvo         puh. 0504546881                          miia.karvo(at)Rovaniemi.fi

Lyseonpuiston lukio, Ounasvaaran lukio, Luovi

 

Koulupsykologi Tuomas Kolehmainen                  puh. 040 572 2461         tuomas.kolehmainen(at)rovaniemi.fi

 

2. asteen oppilaitokset

          

 

Koulupsykologi Mari Raappana  puh. 050 432 1137          mari.raappana(at)rovaniemi.fi

 

 

Napapiirin yläaste, Saaren alue

Koulupsykologi/Erityissuunnittelija Hanna Koivula                               puh. 0400 950 162          hanna.koivula(at)Rovaniemi.fi

Kuntoutusluokat 

 

Koulupsykologi Kaisa Lindqvist

 

 

virkavapaalla

Koulupsykologi                   Katariina Määttä                           puh. 050 465 2381              katariina.maatta(at)rovaniemi.fi

Korkalovaaran pk, Lapin yliopiston Harjoittelukoulu

 

Koulupsykologi Elisa Oraluoma puh. 050 345 3621         elisa.oraluoma(at)Rovaniemi.fi

Ounasvaaran pk, Ounasvaaran alue

 

Oppilashuollon palveluihin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä  oppilashuollon tiimin esimies Satu Lindiin puh. 040 503 1589

Postitusosoite: Koulupalvelukeskus, Oppilashuollon tiimi, PL 8216, 96101 Rovaniemi