• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Perusopetuksen oppilaiden (1-10 lk) koulukuljetukset

Rovaniemen kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt 31.1.2014 esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet.

Periaatteet löytyvät kokonaisuudessaan tämän sivun liitetiedostoista.  

Tiivistelmä periaatteista:

 • Jokaiselle oppilaalle osoitetaan koulupaikka lähikouluun väestörekisteriin merkityn osoitteen perusteella ja oikeus kuljetusetuun koskee vain tätä ko. asuinpaikkaa. Lähikoulu voi olla muukin kuin maantieteellisesti lähinnä sijaitseva koulu. Kunta määrittelee perusopetuslain mukaisesti lähikoulun.
 • Huoltajalla on oikeus hakea lapselleen muutakin koulupaikkaa kuin lähikoulu. Tällöin on käytettävä liitelomakkeissa olevaa koulupaikkahakemusta. Kaupunki ei kustanna eikä järjestä koulukuljetusta haettuun kouluun, vaan lapsen kuljettaminen on huoltajan vastuulla. 
 • Kuljetus järjestetään perusopetuksen 1-10 luokan oppilaalle ilman erillistä hakemusta, jos koulumatka on yli 3,0 km (1-2lk) tai yli 5,0 km (3-10lk). 
 • Kun koulumatkan pituus ei edellytä koulukuljetusta, voi oppilaan huoltaja hakea koulukuljetusta koulumatkan vaikeuden, vaarallisuuden tai oppilaan terveydellisen tilanteen perusteella liitteenä olevalla kuljetushakemuslomakkeella enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.
  Koulumatkojen vaikeudessa, vaarallisuudessa ja rasittavuudessa huomioidaan aina oppilaan ikä ja tarvittaessa myös terveydellinen tilanne. Koulumatkan rasittavuuden määrittelyn yhteydessä huoltajan on toimitettava riittävät lääkärintodistukset tai psykologin lausunnot koulukuljetuksen myöntämisen perusteiksi. Huoltajan hakiessa em. perustein koulukuljetusta, hänen tulee täyttää koulukuljetushakemus ja toimittaa se liitteineen oppilaan koululle.
Ota yhteyttä

Lisätietoja antaa ao. koulun rehtori.

Lomakkeet