• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Oppilaiden ilmoittautuminen peruskouluihin ja iltapäiväkerhoihin

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2019 - 2020 tapahtuu sähköisesti 24.1 - 4.2.2019

Vuonna 2012 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyntinsä lukuvuoden 2019–2020 alusta. Huoltaja ilmoittaa lapsensa kouluun Wilma -järjestelmässä, huoltajan Wilma-tunnuksella. 
Ilmoittautumiseen vaadittavat tunnukset lähetetään huoltajille 24.1.2019 sähköpostilla. Mikäli huoltajalla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoittautumista sähköisesti tai hän ei ole saanut ko. sähköpostia viimeistään 28.1.2019, tulee hänen ottaa yhteyttä kotia lähimpänä sijaitsevaan kouluun.
Rovaniemen steinerkouluun ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koululle sähköisellä lomakkeella:   www.rovaniemensteinerkoulu.fi

Koulun vaihtaminen

Mikäli peruskoulun 1.- 9. luokan oppilaan asuinpaikka muuttuu ennen lukuvuoden 2019 - 2020 alkua siten, että koulu vaihtuu, pyydämme huoltajia täyttämään 4.2.2019 mennessä Wilmassa sähköisen Koulunvaihtohakemuksen.
Koulun vaihtoa hakevien oppilaiden huoltajien tulee täydentää tarvittavat tiedot Wilma-järjestelmässä avautuvaan oppilasilmoituskorttiin. Mikäli koulun vaihto toteutuu, siirretään täydennetyt tiedot järjestelmässä uudelle koululle.

Oppivelvollisuuden poikkeuksellinen aloittaminen
Mikäli huoltaja haluaa lapsensa aloittavan koulunkäynnin vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin, tulee huoltajan ottaa yhteys puh. 0400 950 162.

Iltapäivätoiminta
Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä ensimmäinen ja toisen luokan oppilaille sekä kolmannen vuosiluokan erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Toimintaa järjestetään klo 11.00–17.00 koululla tai koulun läheisyydessä sijaitsevissa tiloissa. Koulun iltapäivätoiminta aloitetaan, mikäli siihen ilmoittautuu vähintään 7 lasta. Mikäli kerhopaikkaa ei pystytä tarjoamaan kaikille toimintaan hakeneille, on etusija kerhopaikkaan ensimmäisen vuosiluokan oppilailla. Suurten koulujen 2. vuosiluokan oppilaiden iltapäivätoiminnan päätökset tehdään vasta syksyllä, jotta kaikki 1.vuosiluokan oppilaat saavat paikan.

Voit hakea lapsellesi iltapäivätoimintapaikkaa Wilma-järjestelmässä 24.1.28.2.2019. Jos haet lapsellesi koulupaikan vaihtoa, tee iltapäivätoiminnan hakemus alkuperäiseen sijoituskouluun. Toimintaryhmät muodostetaan hakuaikana saapuneiden hakemusten perusteella, joten on tärkeää, että haet paikkaa hakuaikana. Lisätietoja iltapäivätoiminnan koordinaattori Mervi Pöykiöniemi puh. 040 745 7095