• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Saarenkylän palveluverkkoa koskevat tiedotteet
Saarenkylän kouluverkon tulevaisuutta alettiin selvittää keväällä 2017

Rovaniemen kaupungin sivistyspalvelut alkoi keväällä 2017 selvittää, miten ja millaisissa rakennuksissa Saarenkylän koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut kannattaisi järjestää tulevaisuudessa.

Selvitys aloitettiin siksi, että osa olemassa olevista alueen kouluista olisi pian käyttöikänsä päässä. Tiedettiin, että rakennuksille tulisi tehdä laajoja peruskorjauksia, jos niitä haluttaisiin käyttää tulevaisuudessa. Toisena vaihtoehtona oli rakentaa kokonaan uudet koulut. 

Joulukuussa 2017 kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä asiasta. Kyselyssä pyydettiin valitsemaan neljästä vaihtoehdosta paras. 

Eniten kannatusta sai vaihtoehto, jossa Syväsenvaaran koulu rakennettaisiin kokonaan uudestaan ja Napapiirin yläasteen huonokuntoiset rakennukset korvattaisiin yhdellä uudisrakennuksella.

Toiseksi eniten kannatusta sai vaihtoehto, jossa Syväsenvaaran koulu lakkautettaisiin ja oppilaat sekä henkilökunta siirtyisivät Saaren kouluun ja Nivavaaran kouluun, joita molempia laajennettaisiin. Napapiirin yläasteen huonokuntoiset rakennukset korvattaisiin uudisrakennuksella.

Kolmanneksi eniten kannatettiin vaihtoehtoa, jossa Syväsenvaaran koulu lakkautettaisiin ja oppilaat sekä henkilökunta siirtyisivät Nivavaaran kouluun, jota laajennettaisiin. Nivavaaran koulu sekä Napapiirin yläaste yhdistyisivät yhtenäiskouluksi ja Napapiirin yläasteen huonokuntoiset rakennukset korvattaisiin uudisrakennuksella.

Kyselyyn tuli yhteensä 846 vastausta. Annetuista vastauksista tehtiin erilaisia yhteenvetoja poliittisen päätöksenteon tueksi. 

Kuntalaisten kuulemisten pohjalta alettiin selvittää myös uusia vaihtoehtoja, ja lopullisessa tarveselvityksessä vaihtoehtoja oli yhteensä seitsemän. Selvityksen mukaan kokonaisuuden kannalta paras vaihtoehto oli vaihtoehto kolme: Saaren koulu jatkaisi nykyisellään ja Nivavaaran koulu ja Napapiirin yläaste yhdistyisivät yhtenäiskouluksi. Syväsenvaaran koulu lakkautettaisiin.

Palveluverkosta päättävä Rovaniemen koulutuslautakunta päätyi huhtikuussa 2018 vaihtoehdon kolme kannalle. 

Näin ollen Saarenkylän alueella jatkaisi investointien valmistuttua 3–4 vuoden kuluttua 2-sarjainen (kaksi rinnakkaisluokkaa) Saaren koulu ja yksi Nivavaaran/Napapiirin 4+6-sarjainen yhtenäiskoulu. Hankesuunnitelman yhteydessä päätettäisiin erikseen, voidaanko olemassa olevia rakennuksia käyttää osana Napapiiri/Nivavaaran yhtenäiskoulua. Uuden koulun yhteyteen rakennettaisiin tilat myös esiopetukselle.  Syväsenvaaran koulun toiminta lakkaisi uusien rakennusten valmistuttua. (Lisätietoa päätöksestä tiedotteessa.)

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti huhtikuun 2018 lopussa ottaa asian käsittelyyn otto-oikeudella, mutta päätyi lopulta samaan päätökseen kuin koulutuslautakunta. Näin ollen Saarenkylän alueella edetään vaihtoehto kolmen mukaan. 

(päivitetty 5.6.2018)