• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Yleinen ja erityinen tuki

Kelpo -kehittämistoiminta

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuen kehittämistyön pohjana on erityisopetuksen strategia (2007). Tavoitteena on kehittää oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki jossa tuen muodot vahvistuvat ja laajenevat oppilaan tuentarpeen mukaan yleisestä tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Kelpo –toiminnassa kehitetään tehostettua ja erityistä tukea siten, että kehittämistoimet kohdennetaan:

 • esi- ja perusopetusikäisten oppilaiden opetukseen
 • opetusmenetelmien kehittämiseen
 • kuntien hallinnollisten käytänteiden yhdenmukaistamiseen
 • eri hallintokuntien yhteistyön tiivistämiseen.

Saaren alueen esi- ja perusopetus on Rovaniemen koulutoimen Kelpo –toiminnan pilottialue. Alueen päiväkotien ja koulujen kehittämisen painopisteet ovat:

 • Kasvatuskumppanuus
 • Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus ennaltaehkäisevinä tuen muotoina
 • Osa-aikainen pienryhmäopetus / integraatio yleisopetuksen luokkaan
 • Kouluasteiden välisten nivelvaiheiden yhteistyö.

Kelpo –kehittämistoiminnassa lähikouluperiaate on tärkeä perusta paikallisen toimintakulttuurin ja toimintatapojen kehittämiselle. Lapselle pyritään takaamaan mahdollisuus opiskella omassa luontaisesti määräytyvässä koulussa yhdessä ystäviensä kanssa.

Päivähoidolla ja kouluilla on lisäksi omat kehittämisalueensa.