• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Soitinvalmennus

LMO_soitinvalmennus.jpgNoin 6-8 -vuotias lapsi (1.-2.-luokkalainen) voidaan ottaa oppilaaksi pienehköön soitinvalmennusryhmään. Vuoden kuluessa lapsi tutustuu eri instrumentteihin, joista hän yhteistyössä opettajan kanssa valitsee kiinnostustaan vastaavan. Yhteismusisoinnissa käytetään nokkahuilua, 5-kielistä kannelta sekä rytmi- ja melodiasoittimia. Lisäksi tunneilla lauletaan, liikutaan, kuunnellaan musiikkia ja opitaan hahmottamaan nuottikuvaa. Tavoitteena on vuoden aikana kehittää musiikillisia valmiuksia monipuolisesti.

Opettaja: Sanna Koivuranta-Virtanen