• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Musiikin hahmotusaineet

mupekuva.pngMusiikin ymmärtäminen ja ilmaisu kehittyvät soittamisen tai laulamisen kautta, mutta syvemmälle musiikin maailmaan pääsemiseksi tarvitaan muitakin opintoja. Musiikin hahmotusaineet on yhteisnimitys musiikkiopistossamme opetettaville yleisille aineille. Niiden avulla kehittyy muun muassa korvan tarkkuus, kuullun hahmotuskyky ja rytmitaju sekä nuottien lukeminen ja kirjoittaminen. Annetaan tietoa musiikin rakentumisesta mikro- ja makrotasolla sekä musiikkisanaston hallintaa. Musiikinhistoria auttaa ymmärtämään säveltäjien pyrkimyksiä ja toteuttamaan niitä omassa musisoinnissa. Musiikkielämän käytäntöjen tunteminen auttaa suunnittelemaan omia musiikkipolkuja ja mahdollista ammattiuraa. Kasvava musiikintuntemus antaa uusia näkemyksiä ja avartaa musiikkimakua.

 

Perusopinnot

MUSIIKIN HAHMOTUSAINEIDEN OPINTOKOKONAISUUDET PERUSOPINNOISSA

Valinnainen opintokokonaisuus: Avaimet musiikin hahmotukseen
47 tuntia, laskennan perusteena 60 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna

- Musiikin hahmotus 1a (MuHa 1a)
47 tuntia, laskennan perusteena 60 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna)

- Musiikin hahmotus 1b (MuHa 1b)
47 tuntia, laskennan perusteena 60 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna)
- Molemmat Musiikin hahmotus 1:n osakokonaisuudet on mahdollista suorittaa samana lukuvuonna, jolloin opetusta on 90 minuuttia viikossa.

- Musiikin hahmotus 2a (MuHa 2a)
47 tuntia, laskennan perusteena 60 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna)

- Musiikin hahmotus 2b (MuHa 2b)
47 tuntia, laskennan perusteena 60 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna)
- Molemmat Musiikin hahmotus 2:n osakokonaisuudet on mahdollista suorittaa samana lukuvuonna, jolloin opetusta on 90 minuuttia viikossa.

- Musiikin hahmotus 3 (MuHa 3)
70 tuntia, laskennan perusteena 90 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna)

- Yleinen musiikkitieto (YMT)
70 tuntia, laskennan perusteena 90 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna)

 

Syventävät opinnot

MUSIIKIN HAHMOTUSAINEIDEN OPINTOKOKONAISUUDET SYVENTÄVISSÄ OPINNOISSA

Syventävät teoriaopinnot
70 tuntia, laskennan perusteena 90 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna)

- Syventävät säveltapailuopinnot
70 tuntia, laskennan perusteena 90 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna)

Syventävät musiikkitiedon opinnot
70 tuntia, laskennan perusteena 90 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna)

Syventävät harmoniaopinnot
94 tuntia, laskennan perusteena 120 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna. 90 minuutin kirjoitustunnit ovat ryhmäopetusta ja 30 minuutin soittotunnit yksilöopetusta. Kirjoitus- ja soittotunnit voidaan suorittaa samana lukuvuonna tai peräkkäisinä lukuvuosina tai ne voidaan yhdistää.)

Musiikkitieto ja harmoniaoppi ovat keskenään vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia. Musiikin ammattiopintoihin aikoville oppilaille suosittelemme molempien opiskelua.