• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Lukukausimaksut

lukukauismaksut 2018-2019.JPG

Lukukausimaksuista
Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi (sis. syys- ja kevätlukukauden). Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa lukukauden aikana keskeyttävälle oppilaalle.  
Sisaralennus
Sisaralennus on 25 % toisesta lapsesta, 50 % kolmannesta ja seuraavista. Sisaralennus koskee varhaisiän opinnoissa, perusopinnoissa ja syventävien opintojen opinnoissa opiskelevia oppilaita.
Laskutus
Syyslukukausi laskutetaan lokakuussa ja kevätlukukausi helmikuussa. Maksujärjestelyistä tulee aina sopia ennen laskutusta toimiston kanssa. Jos oppilasmaksuissa on epäselvyyttä, sihteeriin pitää ottaa yhteyttä ennen laskun eräpäivää sähköpostitse musiikkiopisto.kanslia@rovaniemi.fi.

Maksaminen

Oppilasmaksut tulee suorittaa määräajassa. Oppilaalta, joka haluaa keskeyttää opintonsa kesken lukukauden, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Jos keskeyttäminen tapahtuu sairauden, paikkakunnalta muuton tai muun painavan syyn takia, voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta.

Jos opettaja on virkavapaalla ja sijaista ei saada, niin tunti perutaan. Jos musiikkiopiston puolesta pääaineen oppitunteja on peruttu lukukauden aikana kuuden tai useamman viikkotunnin verran, se hyvitetään vastaavasti lukukausimaksussa. Jos lukukauden aikana kuusi solistisen aineen oppituntia peruttu, hyvitys on 1/3 ja jos 8-9, hyvitys on puolet.
Maksamattomat lukukausimaksut
Syyskauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen vuodenvaihteessa. Kevätkauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen lukuvuoden vaihteessa. Jos oppilaalla on kaksi maksamatonta oppilasmaksua, katsotaan oppilaan luopuneen oppilaspaikastaan. Erääntyneet maksut annetaan kausittain perintätoimiston perittäväksi. Maksujärjestelyistä voi sopia toimiston kanssa, vapaaoppilaspaikkoja on anottavissa lukuvuoden alussa.
Materiaalimaksu
Oppimateriaalina käytetään ensisijaisesti tekijänoikeuksin suojattua aineistoa, lähinnä painettuja nuotteja. Tällöin aineiston tekijät ja tuottajat saavat korvauksensa sen myyntihinnasta. Omien nuottikirjojen hankkiminen auttaa oppilasta hahmottamaan opintokokonaisuuksia ja oppimistavoitteita. Opettajan harkinnan mukaan voidaan käyttää myös valokopioita esimerkiksi ohjelmiston monipuolistamiseksi. Tällöin noudatetaan Kopiosto ry:n sääntöjä tekijänoikeuksien noudattamisesta. Kopioinnista ja tulostamisesta aiheutuu omia materiaali- ja laitteistokuluja, minkä vuoksi jokaiselta oppilaalta peritään 5 euron suuruinen materiaalimaksu.


Koulutuslautakunta 1.3.2018, 16 §


 

Tiedote laskutuksesta

 • Rovaniemen kaupunki  käyttää Taitoa Kuntaperintä Oy:n maksumuistutuspalvelua.

  Mikäli asiakas pyytää alkuperäiselle laskulle siirtoa myöhemmin maksettavaksi, laskuttaja voi antaa lykkäystä seuraavin ehdoin:
  ** saatava alle 200 €, maksulykkäystä enintään 14 pv alkuperäisen laskun eräpäivästä
  ** saatava yli 200 €, maksulykkäystä enintään 30 pv alkuperäisen laskun eräpäivästä.
  ** Viivästyskorko 8%.
  ** Avoimet saatavat siirretään n. 14 pv:n kuluttua alkuperäisen laskun eräpäivästä tai välittömästi sovitusta lykkäyspäivästä Taitoa Kuntaperintä Oy:lle, joka lähettää asiakkaalle huomautuslaskun. Kun saatava on siirtynyt Lindorff Oy:lle, se hoitaa jatkossa asiakaspalvelun ja maksusopimuksen teon.