• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Lukukausimaksut

lukukausimaksut lukuvuonna 2017-2018.PNG

Lukukausimaksuista
Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi (sis. syys- ja kevätlukukauden). Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa lukukauden aikana keskeyttävälle oppilaalle.  Maksujärjestelyistä tulee aina sopia etukäteen ennen maksun eräpäivää toimiston kanssa ja eriä maksettaessa on käytettävä laskussa olevaa maksuviitettä.  Jos oppilasmaksuissa on epäselvyyttä, kansliaan pitää ottaa yhteyttä ennen laskun eräpäivää sähköpostitse musiikkiopisto.kanslia@rovaniemi.fi

Sisaralennus
Sisaralennusta on 25 % toisesta lapsesta, 50 % kolmannesta ja seuraavista lapsista.


Laskutus
Syyslukukausi laskutetaan lokakuussa ja kevätlukukausi maaliskuussa.

Maksaminen
Oppilasmaksut tulee suorittaa määräajassa. Oppilaalta, joka haluaa keskeyttää opintonsa kesken lukukauden, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Jos keskeyttäminen tapahtuu sairauden, paikkakunnalta muuton tai muun painavan syyn takia, voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta.

Jos opettaja on virkavapaalla ja sijaista ei saada, niin tunti perutaan. Jos musiikkiopiston puolesta pääaineen oppitunteja on peruttu lukukauden aikana kuuden tai useamman viikkotunnin verran, se hyvitetään vastaavasti lukukausimaksussa. Lukukaudessa on 17 tai 18 viikkotuntia ja lukuvuodessa 35. Jos lukukauden aikana kuusi solistisen aineen oppituntia peruttu, hyvitys on 1/3 ja jos 8-9, hyvitys on puolet. 


Maksamattomat lukukausimaksut
Syyskauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen vuodenvaihteessa. Kevät-kauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen lukuvuoden vaihteessa. Jos oppilaalla on kaksi maksamatonta oppilasmaksua, katsotaan oppilaan luopuneen oppilaspaikas-taan. Erääntyneet maksut annetaan kausittain Intrum perintätoimiston perittäväksi. Maksujärjeste-lyistä voi sopia toimiston kanssa, vapaaoppilaspaikkoja on anottavissa lukuvuoden alussa.

Valokopiot
Opintoihin tarvitaan oikeat nuotit. Pelkkien valokopioiden käyttäminen opinnoissa on tekijänoikeuslainsäädännön vastaista. Omien nuottikirjojen hankkiminen tukee opintojen systemaattista etenemistä ja auttaa tiedostamaan oppimistavoitteita. Valokopioita voi käyttää lisä- ja oheismate-riaaleina. Valokopiot ovat maksullisia ja niistä peritään kaikilta oppilailta viiden euron materiaali-maksu. 

 

Koulutuslautakunta 6.4.2017, 41 §


 

Tiedote laskutuksesta

 • Lapin musiikkiopiston lukukausimaksut laskutetaan syysloma- ja talvilomaviikoilla.
 • Rovaniemen kaupunki  käyttää Lindorff Oy:n maksumuistutuspalvelua.

  Mikäli asiakas pyytää alkuperäiselle laskulle siirtoa myöhemmin maksettavaksi, laskuttaja voi antaa lykkäystä seuraavin ehdoin:
  ** saatava alle 200 €, maksulykkäystä enintään 14 pv alkuperäisen laskun eräpäivästä
  ** saatava yli 200 €, maksulykkäystä enintään 30 pv alkuperäisen laskun eräpäivästä.
  ** Viivästyskorko 8%.
  ** Avoimet saatavat siirretään n. 14 pv:n kuluttua alkuperäisen laskun eräpäivästä tai välittömästi sovitusta lykkäyspäivästä Lindorff Oy:lle, joka lähettää asiakkaalle huomautuslaskun. Kun saatava on siirtynyt Lindorff Oy:lle, se hoitaa jatkossa asiakaspalvelun ja maksusopimuksen teon.