• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Musiikkileikkikoulu pähkinänkuoressa

LMO_muskariryhmä.jpgMusiikkileikkikoulu on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja musiikkivalmennus 1-2-luokkalaisille. Rovaniemen toimipisteessä ikäryhmiä on kolmen kuukauden ikäisistä vauvaryhmäläisistä yhdeksänvuotiaisiin soittoryhmäläsiin. Sodankylässä musiikkileikkikoulua järjestetään joulukuun loppuun mennessä kolme vuotta täyttäneille, alle kouluikäisille lapsille. 

Musiikkileikkikoulu toimii seuraavissa Lapin musiikkiopiston toimipisteissä 

 • Rovaniemi, Jorma Eton tie 8 B, 1.krs   (kuvakartta)
 • Sodankylä, Koulutie 4 

Muskariryhmät toteutuvat ikäryhmittäin. Pienten alle 3-vuotiaiden lasten ryhmissä vanhempi, mummi, vaari tai kummi on mukana lapsen kanssa. Muskarin voi aloittaa miltä tasolta vain.

Musiikkileikkikoulussa lapset tutustuvat musiikin maailmaan laulaen, lorutellen, soittaen, liikkuen, katsoen, tarinoiden ja tietysti leikkien. Teemat ovat lapsille läheisistä aiheista ja vuoden rytmistä. Kaikilla ikäryhmillä on omat tekemiset sekä kasvatukselliset ja musiikilliset tavoitteet. Opimme ryhmässä toimimista, keskittymistä, tunteiden ilmaisua ja kuuntelemista yhdessä.

Musiikkileikkikouluryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45 min. Esikoululaisten kanteleryhmä 90 min. tai kaksi kertaa 45 min. viikossa. Koululaisten musiikkivalmennus kokoontuu kerran viikossa 45 min. 

Musiikkileikkikoulu jatkuu syyskaudelta kevätkaudelle.

   Lukujärjestys 2017-2018 
   Lukukausimaksut

 

 


 

Ilmoittautuminen

Musiikkileikkikouluun lukuvuodelle 2018-2019 hakeudutaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake oheisesta linkistä. Musiikkileikkikoulun ilmoittautuminen alkaa 3.4.2018 klo. 9.00. Ryhmään pääsystä tulee oppilaan vanhemmalle tieto sähköpostiin kesäkuun alkupuolella. Musiikkileikkikoulun oppilaspaikat täytetään ikäryhmittäin ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmät ovat alustavia, joten muutoksia voi vielä tulla ja tarpeen mukaan perustamme myös uusia ryhmiä. Mikäli ryhmästä vapautuu paikka, jonossa seuraavana olevalle ilmoitetaan paikasta ryhmässä. 

https://lappi-opp.eepos.fi/

 

 

Lisätietoja voi kysyä opettajalta: teija.enroth@rovaniemi.fi

TERVETULOA MUSKARIIN!

 

Yhteystiedot ja tiedustelut

Musiikkileikkikouluun liittyvistä asioista voi tiedustella musiikkileikkikoulun opettajalta tai kansiasta. Poissaolot tunneilta voi ilmoittaa opettajalle tekstiviestillä allaolevaan numeroon.

Tiedustelut: 
Teija Enroth, musiikkileikkikoulun opettaja
teija.enroth@rovaniemi.fi / 050 3151 443 /

Kanslia   050 315 1441  

 


 

Musiikkileikkikoulun tavoite

Musiikkileikkikoulun tavoitteena on luoda lapselle myönteisiä kokemuksia, taitoja ja onnistumisia musiikin parissa. Jokaisella ikätasolla on omat tavoitteet ja kehitysvaiheet joita kunnioitamme toiminnassa. Saamme musiikkileikissä tiedollisia, tunteisiin liittyviä ja sosiaalisia taitoja. Opimme toimimaan ryhmässä toisia huomioiden. Saamme taidollisia ja tiedollisia valmiuksia, jotka tukevat musiikin opiskelua soitinopinnoissa. Opimme tunnistamaan tunteita ja tunnelmia ja ilmaisemaan tunteita musiikilla. Saamme kokea elämyksiä ja iloa musiikkileikeissämme.

Toiminta on kokonaisvaltaista. Koetaan ja opitaan kaikkien aistien kautta. Työtapoina ovat laulaminen, melodia- ja rytmisoittimien soittaminen, kehosoitto, musiikkiliikunta, musiikin kuunteleminen, tarinat ja lorut, visuaalisuus ja keksiminen. Musiikkia yhdistetään leikin avulla eri tekemisiin ja luodaan elämyksiä yhdessä. Musiikkiopisto tekee yhteistyötä muiden taiteen alan toimijoiden kanssa, mikä tukee monipuolista musiikkikasvatusta. Elämyksellisesti tutustumme musiikin elementteihin: rytmiin, melodiaan, dynamiikkaan, muotoon, harmoniaan, sointiväriin. Opimme ilolla yhteistä musiikin kieltä.

Teemme yhteistyötä muiden taiteen alojen kanssa. Taaperoiden taidepolku -hanke on alkanut syksyllä 2016 ja siihen on osallistunut alle kouluikäisten lasten ryhmiä. Hanketta on toteuttanut Lapin musiikkiopiston kanssa yhdessä Lapin tanssiopisto ja Rovaniemen kuvataidekoulu. 


Musiikkileikkikoulun ryhmät

"Vanhemman ja pienen lapsen yhteinen muskariharrastus"

Vauvamuskari (n. 3kk-1-vuotiaille)

Vauvamuskarissa lapset tutustuvat musiikin maailmaan yhdessä vanhemman kanssa. Kuunnellaan musiikkia, lauletaan, lorutellaan, leikitään, liikutaan ja soitetaan. Opimme lauluja ja leikkejä arjen tilanteisiin. Hoitopöytäleikit ovat mukavaa yhdessäoloa, vahvistavat kehonkaavaa ja auttavat lasta rentoutumaan. Saamme yhteisiä elämyksiä musiikista.

Taaperomuskari (n. 1-2-vuotiaille)

Taaperomuskari on vanhemman ja lapsen yhteinen ryhmä. Taaperoikäiset saavat kokea musiikin iloa kaikkien aistien kautta: laulaen, lorutellen, kuunnellen, soittaen ja liikkuen. Teemat ovat lasten maailmasta ja arjesta. 

 

"Musiikki on leikkiä, taitoa, elämystä"

Leikkiryhmät (n. 3-5-vuotiaille)

Leikki-ikäisten lasten ryhmissä koetaan musiikkia kaikkien aistien kautta: laulun, kuuntelun, liikkeen, tarinoiden, kuvan ja soittamisen kautta. Teemat vaihtelevat vuoden kulun mukaan ja ovat lapsille läheisistä aiheista. Saamme onnistumisia, elämyksiä ja taitoja. Leikin ja toiminnan kautta saamme uusia kokemuksia musiikista. Toiminta etenee musiikkileikkikoulun ikätasolta toiselle, niin että se vastaa lapsen kehitysvaiheita ja auttaa lasta saamaan valmiuksia mahdollisiin soitinopintoihin musiikkiopistossa.


"Soittoryhmät luovat pohjaa soittoharrastukselle"

Viisikielinen kantele

Soittoryhmät (n. 6-9 -vuotiaille)

Kantelemuskari ja rytmiryhmä (esikoululaisille)  
Musiikkivalmennus: kanteleryhmä, nokkahuiluryhmä ja kantele jatkoryhmä (1-2-luokkalaisille)

Esikoululaiset osallistuvat kantelemuskariin (90 min/vk) tai muskarin rytmiryhmään (45 min/vk). Kanteleryhmässä opettelemme säestämään ja näppäilemään lastenlauluja nuotista ja korvakuulolta. Materiaalina käytämme Olin kantele-kirjaa. Kanteleen hankinnassa voi pyytää neuvoa opettajalta. Rytmiryhmässä soitamme tasapuolisesti kaikkia muskarin soittimia, omia soittimia ei tarvitse hankkia.

Musiikkivalmennusryhmissä keskitymme soittamaan kanteletta, nokkahuilua, (tai jotain muuta instrumenttia). Kanteleryhmäläiset voivat valita kantele jatkoryhmän, jolloin syvennämme taitoja viisikielisen kanteleen soitossa käyttäen mm. Olin Kantele kirjaa.

Musiikkivalmennuksessa soittimena voi olla kantele, jolloin opettelemme säestämään ja näppäilemään lastenlauluja nuotista ja korvakuulolta. Materiaalina käytämme Olin kantele-kirjaa. Kanteleen hankinnassa voi pyytää neuvoa opettajalta.

Musiikkivalmennuksen nokkahuiluryhmässä opimme soittamaan lastenlauluja nuotista ja korvakuulolta. Materiaalina on Olin nokkahuilukirja. Nokkahuilut hankitaan syyslukukauden alussa yhteistilauksena. 

Kaikissa soittoryhmissä: laulamme, yhdistämme musiikkia tarinoihin, soitamme monipuolisesti muskarin soittimia, liikumme ja kuuntelemme musiikkia. Opettelemme hahmottamaan rytmejä ja melodiaa nuotista. Tutustumme eri soittimiin. Soittoryhmät auttavat lasta saamaan valmiuksia mahdollisia instrumenttiopintoja varten.  

 

Kuvia muskarin soittimista, kuvat Satu Saari