• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Rovaniemen Sairaalakoulu

Postiosoite Lapin sairaanhoitopiiri / Lapin Keskussairaala
PL 8041, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite Porokatu 39 A ja B

Sairaalakoulun johtaja Asko Peuraniemi, 016-328 2916 ja 0400-695 080
e-mail: asko.peuraniemi(at)lshp.fi
Fax 016-328 2930

Alakoulun opettajat 016-328 2932 ja 016 - 328 2934
Yläkoulun opettajat ja tuntiopettajat 016-328 2931
Koulusihteeri Sirpa Törmänen 050 362 0695

Kouluterveydenhoitaja Heljä Pehkonen-Vasiljeff, 040 801 9862

email:   etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

             etunimi.sukunimi(at)lshp.fi   

Toiminta-ajatus
Kasvatamme ja opetamme turvallisessa sairaalaopetusyksikössä oppilaista itsetunnoltaan vahvoja, vastuullisia ja hyvin käyttäytyviä lapsia ja nuoria.

Rovaniemen sairaalakoulu on ainoa sairaalaopetusyksikkö Lapin maakunnan alueella. Koulu tarjoaa palveluitaan kaikille sairaanhoitopiirin kunnille ja erillissopimuksin muille alueen kunnille. 

Sairaalakoulun oppilaat ovat potilaina lastensairauksien, lastenkirurgian, lastenneurologian, neuropsykiatrian, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisaloilla.

Sairaalaopetukseen voivat osallistua myös päiväpotilaina olevat oppivelvollisuusikäiset ja erityisissä tapauksissa voi käydä pelkästään sairaalakoulua ilman osastohoitoa. Tällöin kuitenkin edellytetään esim. säännöllistä polikliinistä terapiayhteyttä jossakin sairaalan työyksikössä, perheneuvolassa tai lastensuojeluyksikössä (esim. Nuorten Ystävät / Hiekkarinne).

Sairaalaopetuksen luonne poikkeaa muusta opetuksesta erityisesti siinä, että opetus on määräaikaista. Jakson pituus vaihtelee yleensä muutamasta viikosta jopa kolmeen vuoteen. Uusia toimintamuotoja ovat erilaiset kuntoutusjaksot, päiväsairaala- ja päiväpoliklinikkatoiminta sekä laajeneva jälkihuollon toteuttaminen.

----------


Näytä suurempi kartta