• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Ounasvaaran lukion matkailuopintojen tavoitteet lukuvuonna 2001 - 2002

- tarjota monipuolisia matkailualan opintoja ja kursseja
- tutustuttaa opiskelija käytännössä Lapin johtavaan elinkeinoon eli matkailuun yritys- ja opintovierailujen avulla sekä työharjoittelun kautta
- itsensä ilmaiseminen STAALO-musiikkinäytelmässä
- hankkimalla rahaa Itävaltaan suuntautuvaa yritysvierailua varten
- herättää kiinnostus matkailualan jatko-opintoihin
- kehittää jatkuvasti matkailualan opintoja ja kursseja

Millä tavalla arvioidaan tavoitteita syksyllä 2002

- opiskelijamäärien laskeminen kurssikohtaisesti kurssipäiväkirjoista
- palautteen pyytäminen kursseista opiskelijoilta
- toteutuneiden kurssien määrällä
- kirjallisen palautteen avulla 7.10.2001 Ylä-Lapin yritysvierailusta
- työharjoittelukurssien määrää seuraamalla
- työharjoittelupaikkojen määrää ja työharjoittelun pituutta seuraamalla.

Kuvaamataidon lehtori Irene Kangasniemi on suorittanut Lapin yliopistossa cumlaude -tasoisen lopputyön.
Lopputyö käsittelee työssä oppimista, joka liittyy Ounasvaaran lukiossa vuosina 1996 - 2002 tehtyihin matkailuopintojen työharjoitteluihin.

- palautteen kerääminen musikaaliin osallistuneilta ja yleisöltä

Matkabudjettia seuraamalla
- seuraamalla kesällä 2002, kuinka moni matkailualan opintoja suorittanut sijoittuu
matkailualan jatko-opintoihin
- opiskelijoilla keväällä 2002 teetettävän kirjallisen ja suullisen kyselyn avulla