• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Lyseonpuiston lukio ja IB-lukio

Osoite Ruokasenkatu 18, 96200 Rovaniemi
www.lyska.net

Rehtori Osmo Huhtala, 050-5640755
e-mail: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Apulaisrehtori Anu Turunen, 040-7380599
e-mail: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Koulusihteeri Pirkko Piittisjärvi, 016-322 2614,  040-831 5279
e-mail: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Opinto-ohjaaja Paula Huhtaniemi, 016-322 3055, 0400-957551
e-mail: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Opinto-ohjaaja Aino Saukkosaari, 040-4894716
e-mail: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi 
Opinto-ohjaaja Tarja Kupari, 040-5774885
e-mail: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Opettajainhuone 016-322 2542, 040-168 0525

Lyseonpuiston lukio on Rovaniemen ja pohjoisimman Lapin vanhin oppikoulu, joka on perustettu vuonna 1908. Tällä hetkellä koulu on Suomen suurimpia lukioita, opiskelijoita noin 650. Perinteikkäänä ja isona ylioppilastutkintoon johtavana oppilaitoksena koulumme antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin, koska henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat voidaan toteuttaa suhteellisen hyvin. Kaikista pakollisista kursseista on tarjolla useampia valintavaihtoehtoja.

Unesco-kouluna toiminta-ajatuksemme tähtää kansainvälisen ymmärtämisen ja osaamisen lisäämiseen sekä korostaa kansainvälistä vuorovaikutusta. Arvoperustamme on kuitenkin oma kulttuurimme – lappilaisuus ja suomalaisuus. Koulussamme arvostetaan työntekoa ja hyviä tapoja.

Painotukset ja omaleimaisuus
Lyseonpuiston lukion varsinaisia painopistealueita ovat kansainvälisyyskasvatus ja kuvataide.
Taidekasvatus toteutuu myös useilla muilla taidekursseilla. Tarjoamme syventäviä ja soveltavia kursseja paitsi kuvataiteessa myös musiikissa. Musiikki kuuluu olennaisesti Lyseonpuiston tarjontaan. Kouluvuoden aikana opiskelijat valmistavat esityksiä kouluvuoden juhliin ja tapahtumiin sekä kevätkonserttiin. Lapin musiikkiopistossa lukioaikana suoritetut tutkinnot hyväksytään soveltavina lukiokursseina. Taideaineiden runsautta lisäävät taidehistorian ja liikunnan sekä äidinkielen monet kurssit, esimerkiksi luovan kirjoittamisen ja kirjallisuuden kurssit.

Kansainvälisyyskasvatus
Koska Lyseonpuiston lukio kuuluu Unesco-koulujen verkkoon, koulu toimii UNESCO:n perussäännön suosituksissa kansainvälisyyskasvatuksesta esitettyjen tavoitteiden ja periaatteiden toteuttamiseksi. Opiskelija osallistuu kansainvälisyyskasvatukseen, joka toteutuu läpäisyperiaatteella eri oppiaineissa. Kansainvälisyyskasvatus perustuu laajaan kieli- ja kulttuurituntemukseen. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan syntyperäisten opettajien antamaa opetusta sekä vieraissa kielissä että reaaliaineissa. Opiskelijavaihtoa (1-2 viikkoa) on perinteisesti Kasselin Goetheschulen.

Kieliohjelma
Koulussamme on runsas kielitarjonta. Englanti, ruotsi, ranska ja venäjä ovat ala-asteelta alkaneita pitkiä kieliä (A1 tai A2). Myös saksaa opiskellaan A2-kielenä. Yläasteelta alkanut B1-kieli on ruotsi. Ranskan, saksan, venäjän ja italian voi aloittaa lukiossa (B3-kieli) . Lukiossa jatkuvana B2-kielenä voi olla saksa, ranska ja venäjä. Lisäksi tarjoamme suomea toisena kielenä opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Opintojen ohjaus
Lukiossamme on panostettu opintojen ohjaukseen, jota antavat kolme päätoimista opinto-ohjaajaa sekä ryhmänohjaajat. Opiskelijaa auttavat myös vertaistutorit (vanhemmat opiskelijat).
Ensimmäisen lukuvuoden ensimmäisen jakson aikana  opiskelijat osallistuvat Oppimaan oppimisen -kurssiin, jonka tarkoitus on perehdyttää heidät lukio-opintoihin, kurssivalintoihin sekä opiskelutekniikkaan. Opiskelu tapahtuu samassa perusryhmässä koko ensimmäisen jakson ajan. Näin opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja sopeutuvat  helpommin koko kouluun.

Muu valinnaisuus
Lukiolainen voi valita kursseja myös kaupungin muista lukioista, jos niiden ryhmissä on tilaa. Tällä tavalla on mahdollisuus opiskella toisessa lukiossa sellaisia kursseja, joita oma koulu ei tarjoa. Myös aikuislukion kursseja voidaan sisällyttää opintoihin. Toisen asteen muiden oppilaitosten kanssa tehdään myös yhteistyötä.

Lapin yliopistossa opiskelijoillamme on oikeus osallistua perusopintoihin ja lukea ne hyväkseen sekä lukiossa että myöhemmin Lapin yliopistossa. 

Syventäviä ja soveltavia kursseja
Valtakunnallisten kurssien lisäksi koulumme tarjoaa jatko-opintoja tukevia syventäviä ja soveltavia kursseja. Näitä kursseja toteutetaan opiskelijoiden valintojen mukaan, mutta ei välttämättä joka lukuvuosi.

Kuvataidelinja

Kuvataidelinja antaa opiskelijalle hyvät mahdollisuudet taiteen jatko-opintoihin sekä kasvattaa taiteita harrastavia ja arvostavia nuoria. Linjan ohjelmaan kuuluu 14 pakollista kurssia perinteisestä vesivärimaalauksesta video- ja animaatiofilmien tekoon sekä kaksi taidehistorian kurssia. Opiskelija suorittaa myös  kuvataiteen lukiodiplomin. Muut aineensa opiskelija valitsee koulun normaalista opetussuunnitelmasta. Välineet ja materiaali hankitaan edullisina yhteisostoina.

IB-lukio

Lyseonpuistossa IB-linjalla opiskellaan International Baccalaureate –järjestön vahvistamaa kaksi-vuotista opetussuunnitelmaa, jonka päätteeksi suoritetaan kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB Diploma). Linjan opetuskielenä on englanti, ja opetus tulee osittain Oulun Lyseon lukiosta vi-deoneuvottelulaitteiden kautta.

Tutkinto on sama noin 1500:ssa  IB-lukiossa eri puolilla maailmaa. Varsinaista IB-ohjelmaa edeltää valmistava vuosi, jonka aikana opiskellaan suomalaisen lukion ensimmäisen vuoden kursseja vähintään 28. Näistä kursseista pääsääntöisesti opiskellaan englanniksi 13-14 kurssia.