• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Lapin yliopiston harjoittelukoulu

Postisoite: PL 122, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Pohjolankatu 23, 96100 Rovaniemi

Rehtori  Heikki Ervast, 040-484 4260
Koulusihteeri Anneli Venäläinen, 040-525 2961 
e-mail: etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Luokka-asteet 1-9, oppilasmäärä 559, perusopetusryhmiä 27, joista yksi erityisen tuen joustoryhmä.

Harjoittelukoulu on Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan itsenäinen tulosvastuullinen yksikkö, jossa luokanopettajaksi opiskelevat suorittavat ohjattuja opetusharjoitteluja. Koulu toimii syksyllä 2000 käyttöönotetussa ja peruskorjatuissa tiloissa sekä v. 2019 käyttöönotetussa uudisrakennuksessa. 
Koulun perustehtäviin kuuluu perusopetuksen ja opetusharjoittelujen lisäksi tutkimus-, kokeilu ja kehittämistoiminta.


Toiminta-ajatus 
Opetusjärjestelyt rakennetaan yhteistoiminallisuutta, oma-aloitteisuutta ja aktiivista tiedon hankintaa tukeviksi. Toiminnalla halutaan varmistaa se, että oppilaiden vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky sekä kyky arvioida omaa työtään pääsevät kehittymään. Opetuksessa ja opetusharjoittelussa on käytössä uusin opetusteknologia ja ajan tasaiset oppimisympäristöt.

Kieliohjelma
A1-kieli: englanti
A2-kielet: ruotsi, espanja, ranska ja venäjä

Yhteistyö kaupungin koulutoimen kanssa
A2-kielen opetus toteutetaan tarvittaessa yhteistyössä alueen koulujen kanssa.

Painotukset
Koulun painopistealueina ovat vuosittain 3. luokalta alkava musiikkiluokkatoiminta ja retkeilypainotteinen ympäristökasvatus osana luontokasvatuspainotteista opetusta ja opettajankoulutusta.