• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Vaaranlammen koulu

Kairatie 75, 96190 Rovaniemi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@roiedu.fi

Rehtori Sami Oinas, 040 621 5794
Apulaisrehtori Kimmo Peltovuoma  016-322 5168 tai 040 726 8958
Koulusihteeri Raili Hiltunen  016 322 2660 tai 050 315 1430
Terveydenhoitaja Henna Uutela 050 596 6257, henna.uutela@rovaniemi.fi

Luokka-asteet 1-6, oppilasmäärä 352, opettajia 27

Toiminta-ajatus
Vaaranlammen koulu on turvallinen paikka kasvaa yhdessä, kehittää vastuuta, oppia tietoja ja taitoja ja luottamusta omiin kykyihin. Koulu toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Vaaranlammen koulu edustaa uutta ympäristöä, yhteiskuntaa ja sosiaalista kanssakäymistä painottavaa koulutusta. Opetuksemme kulmakiviä ovat oppilaan yksilöllisen kasvun tukeminen ja kokemusperäinen oppiminen.

Uudentyyppisissä oppimisympäristöissä opetuksemme lähtökohtana on terveen itsetunnon kehittäminen ja omiin kykyihin luottamisen nostaminen. Tämä avaa mahdollisuuden omien kykyjen ja taitojen monipuoliseen käyttämiseen. Kannustavan ja oppilasta tukevan asenteen tulee hallita oppimistilanteita arviointi mukaan lukien.

Yhteistyö yhteiskunnan kanssa on tärkeä osa toimintaamme. Isot tapahtumat ja projektit luovat haasteita oppilaille, opettajille ja vanhemmille.

Hyödynnämme opetuksessa ympäröivää luontoa ja sen eri ilmiöitä. Näin oppilas saa syvällisen, kokemusperäisen hyödyn opetuksesta.  

Kieliohjelma
A1-kieli: englanti

A2-kieli: espanja

B1-kieli: ruotsi

 

 

 

 Näytä suurempi kartta
Liitetiedostot