• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Rantavitikan peruskoulu

Osoite Yliopistonkatu 6, 96300 Rovaniemi
Sähköposti etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Rehtori Jorma Kuistio, 040 511 7680
Apulaisrehtorit:
Juha Kantola 0400 137 281
Kaarina Kontiosalo 040 682 2890

Opinto-ohjaaja Marke Kangasniemi 050 315 1428
Koulusihteeri Marja Parkkila 016 322 2642

Kouluisäntä Ismo Miettunen 0400 964586
Henkilökunta 016 322 2644
Terveydenhoitaja 016 322 2643, 040 801 9861

Yhtenäinen peruskoulu, jossa luokka-asteet 1-9 . Lisäksi koulussamme toimivat Alakemijoen alueen joustavan perusopetuksen ryhmä (7- 9) JOPE, koko kaupunkia palvelevat nivelluokka ja 3 pienryhmää. Koululla toimivat myös esiopetusryhmä ja iltapäiväkerho.

Toiminta-ajatus 
Rantaviirin kouluissa me kaikenikäiset kasvamme, opimme ja toimimme yhdessä toisiamme kunnioittaen turvallisessa ympäristössä. 

Kieliohjelma
Luokka-asteet 1-6
A1-kieli: englanti
A2-kielet: saksa, ranska, ruotsi, venäjä, espanja
A1-kielen opiskelu aloitetaan 3.-luokalla ja A2- kielen 5.-luokalla (valinnainen kieli).

B1-kieli: ruotsi, aloitetaan 6. luokalla
Luokka-asteet 7-9
A1-kieli: englanti
A2-kielet: saksa, ranska ja ruotsi
B2-kielet: saksa ja ranska , aloitetaan 8- luokalla

Koulukohtaiset painotukset
Kuvataidepainotteisuus

Kuvataidepainoitteiseen opetukseen haku koko kaupungin alueelta 1.12-14.12.2018, pääsykokeet pidetään 16.1.2019. Kunta ei korvaa mahdollisesta koulukuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia kuvataidepainoitteisuuden valinneille oppilaille.

7.luokka: yleinen 2 viikkotuntia kuvataidetta sekä kuvataidekerho
8.-9. luokat 2- 4 viikkotuntia kuvataidetta (valinnainen aine)
7.luokan perusopinnoilla luodaan oppilaille kuvataiteen perusvalmiuksia piirustuksen, maalauksen, kuvanveiston, grafiikan, valokuvauksen, videokuvauksen ja elokuvakasvatuksen alueella.
8. ja 9. luokilla työskennellään työpajatyyppisesti. Yhteen kuvataiteen osa-alueeseen syvennytään pitempään ja tavoitteena on itsenäisen, kokeilevan ja tutkivan taiteellisen prosessin oppiminen.


Valinnaisuus

8. luokka: 2 vh taito- ja taideaineiden valinnaisia ja 4 vh valinnaisia aineita
9.luokka: samat 8. luokan valinnaisaineet jatkuvat

Tiedottaminen

Koulumme pääsääntöinen tiedotusväline on wilma.

------------------


Näytä suurempi kartta