• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Rantavitikan peruskoulu

Osoite Yliopistonkatu 6, 96300 Rovaniemi
Sähköposti etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Rehtori Jorma Kuistio, 040 511 7680
Apulaisrehtorit:
Jukka Mettiäinen 040 538 4239 
Juha Kantola   016 322 2644       
Opinto-ohjaaja Marke Kangasniemi 050 315 1428
Koulusihteeri Sirkka-Liisa Ylitervo 016 322 2642

Kouluisäntä Ismo Miettunen 0400 964586
Henkilökunta 016 322 2644
Terveydenhoitaja 016 322 2643, 040 801 9861
Yhtenäinen peruskoulu, jossa luokka-asteet 1-9 . Lisäksi koulussamme toimivat Alakemijoen alueen joustavan perusopetuksen ryhmä (7- 9) JOPE, koko kaupunkia palvelevat nivelluokka ja 3 pienryhmää. Koululla toimivat myös esiopetusryhmä ja iltapäiväkerho.

Toiminta-ajatus 
Rantaviirin kouluissa me kaikenikäiset kasvamme, opimme ja toimimme yhdessä toisiamme kunnioittaen turvallisessa ympäristössä. 

Kieliohjelma
Luokka-asteet 1-6
A1-kieli: englanti
A2-kielet: saksa, ranska, ruotsi, venäjä, espanja
A1-kielen opiskelu aloitetaan 3.-luokalla ja A2- kielen 5.-luokalla (valinnainen kieli).

B1-kieli: ruotsi, aloitetaan 6. luokalla
Luokka-asteet 7-9
A1-kieli: englanti
A2-kielet: saksa, ranska ja ruotsi
B2-kielet: saksa ja ranska , aloitetaan 8- luokalla

Koulukohtaiset painotukset
Kuvataidepainotteisuus

Kuvataidepainoitteiseen opetukseen haku koko kaupungin alueelta 1.12-14.12.2018, pääsykokeet pidetään 16.1.2019. Kunta ei korvaa mahdollisesta koulukuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia kuvataidepainoitteisuuden valinneille oppilaille.

7.luokka: yleinen 2 viikkotuntia kuvataidetta sekä kuvataidekerho
8.-9. luokat 2- 4 viikkotuntia kuvataidetta (valinnainen aine)
7.luokan perusopinnoilla luodaan oppilaille kuvataiteen perusvalmiuksia piirustuksen, maalauksen, kuvanveiston, grafiikan, valokuvauksen, videokuvauksen ja elokuvakasvatuksen alueella.
8. ja 9. luokilla työskennellään työpajatyyppisesti. Yhteen kuvataiteen osa-alueeseen syvennytään pitempään ja tavoitteena on itsenäisen, kokeilevan ja tutkivan taiteellisen prosessin oppiminen.


Valinnaisuus

8. luokka: 2 vh taito- ja taideaineiden valinnaisia ja 4 vh valinnaisia aineita
9.luokka: samat 8. luokan valinnaisaineet jatkuvat

Tiedottaminen

Koulumme pääsääntöinen tiedotusväline on wilma.

------------------


Näytä suurempi kartta