• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Erityisopetuspalvelujen järjestäminen Rovaniemellä

Mitä erityisopetus on?

Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa ja koulunkäynnin ongelmissa eri tukitoimin, jotka pyritään aloittamaan mahdollisimman varhain. Tukimuodot määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Oppilaan oppimista tuetaan ensisijaisesti oman koulun tukitoimin kuten eriyttämällä opetusta, tukiopetuksella, koulunkäyntiavustajan tai oppilashuollon tuella. Tarvittaessa voidaan laatia oma oppimissuunnitelma. Mikäli yleisen tuen tukimuodot eivät ole riittäviä, voidaan oppilaalle tarjota erilaisia erityisopetuksen palveluita. Erityisopetus on yleisopetusta täydentävää opetusta, jolla pyritään poistamaan oppimisen esteitä, tukemaan oppilaan yksilöllistä kehitystä ja auttamaan erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita.

Erityisopetuspalvelut

Rovaniemellä tarjotaan perusopetuksessa erityisopetuspalveluja koulutasolla laaja-alaisena erityisopetuksena, alueellisesti pienryhmäopetuksena ja kuntatasolla koko kuntaa palvelevissa erityisopetuksen pienryhmissä.  Rovaniemen kaksi erityiskoulua Sairaalakoulu ja Myllärin koulu tarjoavat opetusta omana itsenäisenä yksikkönään koko Lapin läänin alueelta tuleville oppilaille yhteistyössä eri kuntien kanssa.

Jokaisella koululla toimii laaja-alainen erityisopettaja, joka auttaa oppilaita yksilö-, pienryhmä-, tai samanaikaisopetuksena yhteistyössä luokan- tai aineenopettajan kanssa. Jos oppilas ei kaikista oman koulun tukitoimista huolimatta suoriudu koulunkäynnistä yleisopetuksen ryhmässä ja tarvitsee voimakkaampaa oppimisympäristön yksilöllistämistä, voi hän opiskella alueellisessa erityisopetuksen pienryhmässä tai koko kuntaa palvelevassa pienryhmässä.

Erityisopetuksen pienryhmissä opiskelu edellyttää erityisopetukseen siirtopäätöstä. Tuki-/ kuntoutusjakson ajaksi voidaan ottaa oppilas opiskelemaan pienryhmässä oppimissuunnitelman turvin, mikäli tämä pienryhmän toiminnan kannalta on mahdollista. Erityisopetuspäätöksen tekee asiantuntijalausunnon ja huoltajan suostumuksen perusteella palvelukeskuksen palvelupäällikkö. Tavoitteena on, että erityisopetuksen pienryhmät sijaitsevat kouluyksikössä, jossa on vastaavan ikäluokan yleisopetuksen ryhmiä.

Kuntoutusluokat

Ounasrinteen ja Syväsenvaaran kouluilla toimivat kuntoutusluokat. Kuntoutusluokka on tarkoitettu oppilaalle, jonka kouluvalmiudesta tai kyvystä selvitä yleisopetuksen luokassa ei olla vielä varmoja. Kuntoutusluokkalaiset siirtyvät viimeistään 2. luokan kevään jälkeen lähikoulunsa yleisopetuksen ryhmään tai asuinalueensa mukaiseen alueelliseen pienryhmään. Kuntoutusluokalle on tehtävä hakemus, jonka saa psykologilta.