• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

 

OHJEET LISÄOPETUSLUOKALLE (10. luokka) HAKEUTUMISESTA ROVANIEMEN KAUPUNGISSA LUKUVUONNA 2020 – 2021

Perusopetuslain 5 §:n mukaan kunta voi järjestää lisäopetusta. Lisäopetukseen voidaan ottaa perusopetusasetuksen 3§:n mukaan nuori, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna.

Lisäopetusluokalla noudatetaan yleisopetuksen opetussuunnitelmaa. Lisäopetuksessa opetukseen käytettävä tuntimäärä on keskimäärin 30 tuntia viikossa. Lukuvuoden aikana on lisäksi TOP -jaksoja (työssäoppimisjaksoja). TOP-jaksojen yhteispituus on enintään 38 työpäivää lukuvuodessa. Jokaiselle lisäopetuksen oppilaalle laaditaan opiskelun aloittamisen yhteydessä henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Lisäopetus on tarkoitettu pääsääntöisesti niille nuorille, joita ei ole voitu sijoittaa yhteisvalinnassa toisen asteen oppilaitoksiin tai nuorille, jotka haluavat täydentää perusopintojaan. Tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä nuori hakee yhteisvalinnassa johonkin toisen asteen oppilaitokseen.

Lisäopetuksen haku on Opintopoluin kautta sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi.

Hakuaika on 19.5.2020 – 21.7.2020 klo 15 mennessä.

Lisätietoja hakuun liittyen saa koulun opinto-ohjaajalta kevään 2020 aikana sekä kaupungin ja koulun internet-sivuilta.

Opiskelijoiksi ottamisen tulokset julkaistaan hakijoille 31.7.2020. Hakijan on ilmoitettava paikan vastaanottamisesta viimeistään 14.8.2020.

Mari Vuorisalo
rehtori

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail