• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kirjasto
KIRJASTOPOLKU - kirjastonkäytön opetusta peruskoululaisille

Rovaniemen kaupunginkirjasto on luonut kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelman, joka kantaa nimeä Kirjastopolku. Kirjastopolun tavoitteena on, että jokainen rovaniemeläinen peruskoululainen oppisi käyttämään kirjaston palveluita tiedonhakuun liittyvissä tarpeissaan ja saavuttaisi monipuoliset tiedonhallintataidot. Lisäksi tavoitteena on innostaa lapset ja nuoret lukemisen pariin sekä antaa heille myönteisiä kirjastokokemuksia.

Kirjastopolun tavoitteena on, että jokainen peruskoululainen pääsisi osalliseksi kirjaston palveluista koulun sijainnista riippumatta ja saisi samanlaiset eväät tiedonhaun poluilla seikkailemiseen. Kutsun kirjastoon saa vuosittain jokainen ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen vuosiluokan opettaja oppilaineen.

Koulutulokkaille kirjasto tutuksi leikkimällä

1. luokan oppilaat saavat kutsun Kirjastoleikkiin, joka voidaan toteuttaa joko lähikirjastossa tai koululuokassa. Käynnin aikana opitaan perusasioita kirjaston käytöstä ja saadaan vastauksia moniin mieltä askarruttaviin kysymyksiin, kuten Mikä on Taikakortti ja mitä sillä tehdään? Voiko kirjastosta lainata ihan mitä vain, vaikka suksia? Miksi kirjatkin ovat allergisia? Pitääkö kirjastossa olla ihan hiljaa? Mistä löydän luettavaa? Keneltä voin kysyä apua? Useimmat oppilaat saavat käynnin aikana myös ensimmäisen kirjastokorttinsa.

Lisäoppia tiedonhakuun seikkailemalla

4. ja 7. luokan oppilaat kutsutaan Kirjastoseikkailuun. Käynnin aikana opitaan verkkokirjaston käytön perusteet: Miten haen aineistoa? Miten uusin lainani? Miten teen varauksia? Mikä on käyttäjätunnus ja mitä hyötyä siitä on? Mitä lukisin? Lisäksi tutustutaan kirjaston tiloihin ja harjoitellaan tiedonhakua leikkimielisellä suunnistusradalla.

Lisätietoja Kirjastopolusta saa kirjaston toimipaikoista.

Yhteystiedot https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kirjasto/Aukioloajat-ja-yhteystiedot/Yhteystiedot