• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kirjasto
Rovaniemi-kokoelma
 
Lapponica-kokoelman esi-isänä voidaan pitää Rovaniemen kirjaston ensimmäisen kirjastonhoitajan Matti Perungan keräämää kotiseutukokoelmaa. Tämä kokoelma tuhoutui täysin saksalaisten polttaessa Rovaniemen 1944. Sotien jälkeen kokoelman keruu aloitettiin alusta. Vuonna 1953 Rovaniemen kauppalankirjaston kotiseutukokoemassa mainitaan olleen 259 teosta. Tuolloin kokoelma koostui lähinnä lahjoituksina saaduista kirjoista, jotka oli sijoitettu omaan kaappiinsa käsikirjaston yhteyteen.
Lapponican määrätietoinen kehittäminen alkoi 1960-luvun alussa kun kirjastonjohtajaksi valittu Jorma Etto kiinnostui kotiseutukokoelman laajentamisesta. Myös uusi kirjastolaki määritteli tulevien maakuntakirjastojen tehtäväksi mm. toiminta-aluetta koskevan kirjallisuuden hankkimisen ja säilyttämisen. Kalottiyhteistyön puitteissa kokoelman keruualueeksi määriteltiin alun pitäen koko Pohjoiskalotti.
Vuosikymmenten kuluessa on pienestä kotiseutukokoelmasta kasvanut laaja Lapponica mutta kotiseutua ei suinkaan ole unohdettu: Rovaniemi-aineistolla on edelleen keskeinen sija kokoelmassa.