• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kirjasto
Kaukopalvelu

Kaukopalvelu  puh:  050-315 1491
e-mail: kaukopalvelu at rovaniemi.fi

Kaukolainojen  tilausmaksut asiakkaille

1.1.2020 alkaen 

Kaukolainat 10 € muualta kotimaasta

Kaukolainat 12,50 € ulkomailta 

Muut maksut
Jäljenteistä peritään lähettäjäkirjaston periimä maksu

Kaukolainat on palautettava eräpäivään mennessä.
Kaukolainan voi uusia ellei siitä ole varauksia.

Palautuskehotus  2 €.

Palauttamattomasta kaukolainasta seuraa 2. muistutuksen  jälkeen lainauskielto.