Etusivu>Palvelut>Kirjasto>Alueellista kehittämistehtävää hoitava kirjasto
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kirjasto
Alueellinen kehittämistehtävä Rovaniemen kaupunginkirjasto

Rovaniemen kaupunginkirjasto hoitaa Alueellista kehittämistehtävää (AKE) Lapin maakunnassa.

Kehittämiskirjaston tehtävä on tukea toimialueen yleisten kirjastojen toimintaa ja yhteistyötä luomalla edellytyksiä alueen kirjastojen keskinäiselle vuoropuhelulle ja kehittämiselle. 

Toinen kehittämistehtävää hoitavan kirjaston tehtävä on edistää alueen yleisten kirjastojen henkilöstön osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä. Kehittämiskirjasto järjestää henkilöstön täydennyskoulutuksia sekä verkossa että lähipäivinä. Koulutukset suunnitellaan yhteistyössä koulutustyöryhmässä, johon kuuluvat Leena Kinnunen Rovaniemen kaupunginkirjastosta, Satu Ihanamäki Lapin AVI:sta, Tiina Heinänen Sompion kirjastosta ja Hanna Laitinen Tornion kaupunginkirajstosta. 

Koulutus tukee Lapin kirjastojen strategiassa asetettuja tavoitteita:
1. Jokainen lappilainen lukee 
2. Osaamme enemmän, jaamme osaamista 
3. Teemme yhdessä 

Alueellista kehittämistehtävää Rovaniemellä hoitaa Leena Kinnunen. Alueelliseen kehittämiseen osallistuvat lisäksi kirjastotoimenjohtaja Mikko Paajala, apulaiskirjastotoimenjohtaja Pasi Rantanen, kanslisti Seija Rasmussen, erikoiskirjastonhoitaja Kati Vuontisjärvi, kirjastovirkailija Riina Mattila, kirjastonhoitaja Kati Lukkarinen, infromaatikko Seija Ålander, sekä alueellisten työryhmien vetäjät: kirjastonhoitaja Liisa Tastula, erikoiskirjastonhoitaja Helena Kokko, kirjastonhoitaja Johanna Anetjärvi ja erikoiskirjastonhoitaja Marko Niemelä. 

Rovaniemen kaupunginkirjasto järjestää säännöllisesti verkkokokouksia ajankohtaisista asioista sekä lähettää ajankohtaistiedotteita noin kaksi kertaa kuukaudessa. Näiden lisäksi pidetään yhteyttä sähköpostilla ja Facebookilla. Lapin yleisten kirjastojen yhteinen työtila sijaitsee GoogleDrivessa. 

Alueellista kehittämistehtävää hoitavat henkilöt tekevät yhteistyötä muisen alueellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen kanssa koulutusten, viestinnän ja kehittämisen suunnittelussa. 

Koulutukset ja kokoukset 2018

Lapin kirjastokokous 15.2. : Ohjelma 

Tiedonhaun ja -lähteiden päivityskoulutus - varmuutta käyttöön ja opastamiseen25.4. : Ohjelma

Tulevaisuuden näkeminen ja tulevaisuuden tekeminen 8.5. : Ohjelma

Asiakkaasta kumppaniksi : yhteistyötä ja verkostoitumista 13.9. : Ohjelma ja esitykset:

 

Rovaniemen kaupunginkirjaston vetämät Lapin yhteishankkeet

Sähköinen oheislukemisto Lapissa 1.9. – 21.12.2016

Sähköinen oheislukemisto Lapissa -hankkeessa on selvitetty, minkälaisia kokemuksia e-kirjoista oheislukemistopalveluna syntyy, edistetty sähköisen lukemisen valmiuksia ja medialukutaitoja sekä tuettu sosiaalista lukemista. Pilottiin osallistui lukiolaisia ja 9. luokkalaisia (113) eri puolilta Lappia Inarista, Kemijärveltä, Simosta, Rovaniemeltä ja Ylitorniolta. Maakunnallinen pilotti on herättänyt kiinnostusta myös muissa kirjastoissa ja kouluissa.

Yhteistyössä ovat olleet mukana Ellibs Oy Ltd, Kustannusosakeyhtiö Otava, Yleisten kirjastojen konsortio ja Rovaniemen kaupunginkirjasto-Lapin maakuntakirjasto. Jatkotavoitteena on kartoittaa sisällöltään sähköisen oheislukemiston hallinnan haasteita ja kustannuksia.

Lapin kirjastohenkilöstön osaamisen kehittämishanke 

Lapin kirjastohenkilöstön osaamisen kehittämishanke käynnistyi 1.9.2016. Hankkeen projektipäällikkönä työskenteli Salla Erho 31.5.2017 saakka.  Hankkeessa määriteltiin yhdessä osaamistarpeita, toteutettiin osaamiskartoitus yhteistyössä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa ja suunniteltiin tulevaa koulutusta. Hankkeen blogi löytyy osoitteesta rasymattoapesemassa.blogspot.fi

Mediataitoja maakuntaan -hanke(1.9.2015-30.6.2016) käynnistyi syyskuun 2015 alussa tavoitteenaan vahvistaa Lapin kirjastojen mediavalmiuksia. Hankkeen tavoitteena oli, että koko Lapin kirjastojen henkilökunta osaa opastaa asiakkaita heidän e-aineistotarpeissaan sekä tekniikan että sisältöjen osalta. Toinen tavoite oli markkinoida kirjastoa ja saada asiakkaiden tietoisuuteen kirjastojen laajeneva palvelutarjonta. Aineistojen käytön rinnalla yleistyy myös sisältöjen oma tuottaminen mm. sosiaaliseen mediaan osana kirjastopalveluiden markkinointia ja yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Valtakunnallisesti hanke liittyi laajempaan tavoitteeseen lisätä kansalaisten teknisiä ja sisällöllisiä valmiuksia käsitellä erilaisia mediasisältöjä. Mediataitoja maakuntaan -hanke täydensi valtakunnallista Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin -hanketta viemällä sen tavoitteita käytäntöön Lapin kirjastoissa. Projektipäällikkö Tuija Jerndahl

- Hankkeen loppuraportti Mediataitoja maakuntaan.loppuraportti.30.6.16.pdf
- Mediataidot Lapin kirjastossa Mediataidot Lapin kirjastoissa.pdf
- Vuosikello tapahtumasuunnitteluun Vuosikello 2016.pdf
- Hanke-esittely YKN-kokouksessa 7.4.2016 Mediataitoja maakuntaan 7.4.16.pptx

Lukuintoa Lapissa -hankkeen tavoitteena oli edistää lappilaisten lasten ja nuorten lukuharrastusta sekä medialukutaitoa ja tiivistää lappilaisten kirjastojen ja koulujen yhteistyötä. Hankkeen raportointiin voi tutustua Yleisten kirjastojen hankerekisterissä  http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/lukuintoa-lapissa  ja Lukuintoa Lapissa loppuraportti 31.8.15.pdf


Meidän yhteinen kirjasto –projektin tavoitteena on lisätä Lapin kirjaston ja tulevassa kirjastojärjestelmävaihdoksessa siihen liittyvien Meri- ja Etelä-Lapin kirjastojen yhteistyötä sekä valmistella kirjastojen aineistotietokantoja ennen tulevaa kirjastojärjestelmänvaihtoa. Hankkeessa on toteutettu Meri- ja Etelä-Lapin kirjastojen henkilökunnan vierailut Rovaniemen, Sodankylän ja Ylitornion kirjastoissa. Aineistotietokantojen siivous päätettiin toteuttaa pitkälti kirjastojen omana työnä, ja työtä valmistelemaan on asetettu työryhmä, jossa on kirjastojen edustajat eri kirjastojärjestelmiä käyttävistä kirjastoista ja eri puolilta Lappia. Tietokantojen analysointii palkattiin Annukka Ruotsalainen.  Hanke oli käynnissä 31.12.2015 saakka. Hankkeen projektipäällikkönä työskenteli Leena Kinnunen.

- Raportti tietokantojen analysointimenetelmistä ja tuloksista Annukka Ruotsalainen: Lapin_yleiset_kirjasto_tietokanta_analyysi_raportti.pdf
- Ranuan ja Posion tietokantojen siivous Maria Joona: Tietokantojen siivousprojekti Maria Joona.pdf
- Hankkeen loppuraportti: Meidän yhteinen kirjasto loppuraportti 28 4 2016.pdf

Lapin yhteistä kirjastoa rakentamassa –hankkeen tavoitteena on luoda Lapin kirjastolla hallinto-, ohjaus- ja seurantamalli. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus suunnitella kirjastojen palveluja kokonaisuutena ja luoda maakunnan kirjastoille yhteisiä toimintaperiaatteita ja toimintatapoja asiakkaiden tarpeiden perusteella. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2015 – 31.12.2016. Hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Leena Kinnunen. 

Populappi II  - Lappilaisen populaarimusiikin diskografia
Lappilaisen populaarimusiikin diskografia -hankkeessa laaditaan systemaattinen luettelo maakunnallisesta äänilevytuotannosta.
Bibliografia-hankkeita on Suomen yleisissä kirjastoissa toteutettu verrattain runsaasti, kun taas diskografioita ei ole laadittu ensinkään - huolimatta siitä, että äänitteet ja muut musiikin tallenneformaatit ovat kuitenkin kuuluneet yleisten kirjastojen kokoelmiin aina 1950-luvulta alkaen. Lapin kirjastojen musiikin kotiseutukokoelmat eivät tähän mennessä kuitenkaan ole systemaattisesti koottuja ja ne sisältävät vielä paljon merkittäviä puutteita. Siksi diskografia-hankkeen tarkoituksena on myös hankkia kirjaston kokoelmiin kaikki lappilaiset koskaan julkaistut fyysiset äänitteet osaksi lainattavaa kokoelmaa ja musiikkikirjaston maineikasta Populappi-tietokantaa. Diskografiaa laatii monesta rovaniemeläisyhtyeestä tuttu Jarkko Seppänen, joka myös päivittää ja ylläpitää Populappia, lappilaisen populaarimusiikin tietokantaa. Tutustu Populappiin!