• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kirjasto

ASKI-projekti toteutti pilottihankkeen ajanjaksolla syksy 2005-kevät2006 julkisten palvelujen saatavuuden parantamiseksi pilottikohteena Rovaniemen Vanttauskosken kylän Siula-asiointipiste ( Liitteet sivun lopussa)

Asiakaspalvelupisteet ovat portteja palveluihin, josta asiakkaat pääsevät tieto- ja tiedonvälityspalveluihin sekä asiointiin eri julkisten ja yksityisten tahojen kanssa. Julkisten asiakaspalvelupisteiden tarkoituksena on edistää kunnallista demokratiaa ja asukkaiden osallistumista. Tulevaisuuden kirjasto on kansalaisen olohuone.                                                                                                  

Vanttauskosken Siulassa julkiset palvelut ovat nyt helposti kaikkien asiakkaiden saatavissa. Siulan palveluja on kehitetty vajaan vuoden ajan Lapin maakuntakirjaston toteuttaman ASKI (asiointi kirjastoissa) –hankkeen kautta. Hankkeessa suunniteltiin kyläkirjastojen ja asiointipisteiden asiakaspalvelumalli, joka on uusi lisätoiminto maakuntakirjaston tehtäviin.  
Asiakaspalvelupiste mahdollistaa ja tarjoaa alueen asukkaille, kesäasukkaille ja matkailijoille monipuolisia sähköisiä palveluita. Kirjastotoimintojen osalta kehittämistyötä on tukenut Lapin lääninhallituksen sivistysosasto, joka toivoo, että Siulasta saadaan hyviä kokemuksia maaseudun kyläkirjastojen toimintamalliksi muuallakin Lapissa vuosien 2007-2008 aikana.  

Verkostotyötä TestingLab-hankkeen kanssa: Langaton Rovaniemi alkaa Vanttauskoskelta
Alueella toimii langaton internetyhteys (WLAN), joka mahdollistaa asioinnin myös omien koneiden kautta. Selkeä hyöty tulee siitä, että esimerkiksi kesäasukas voi tehdä asioinnin kauppa- tai huoltoasemakäynnillä; tai vaikka ohikulkumatkalla, mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Jatkossa voidaan toteuttaa langaton laajakaistaverkko koko kyläalueen käyttöön. Langaton internetyhteys tekee mahdolliseksi ajasta ja paikasta riippumattoman pääsyn sähköisiin palveluihin (mm. etätyön) tuoden lisäarvoa alueen palveluverkkoon.

Vanttauskosken WLAN-testi toteutetaan nk. OpenSpark-periaatteella eli verkkoon pääsy ei ole täysin vapaata vaan vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tunnuksia ja salasanoja saa Siulasta tai ne voi tilata tekstiviestillä. Vanttauskosken Siulan kokeilun perusteella lähdetään tekemään mahdollisimman kattavaa ja helppokäyttöistä verkkoa – todellista langatonta Rovaniemeä.

27.6.2006 Kaisa Kekkonen