• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kartat

ETRS-Gk26 koordinaatit ja N2000 korkeusjärjestelmä käyttöön Rovaniemellä 2013

ETRS-Gk26 ja EUREF-FIN

Rovaniemellä on otettu 8.3.2013 alkaen käyttöön uusi ETRS-Gk26 tasokoordinaatisto ja N2000 korkeusjärjestelmä. ETRS-Gk26 tasokoordinaatisto perustuu ETRS89 koordinaattijärjestelmään ja tarkemmin sen kansalliseen EUREF-FIN realisaatioon. Realisaatio tarkoittaa sitä, että ETRS89 järjestelmä on todellisten mitattujen pisteiden avulla sovitettu maastoon. Uusi koordinaattijärjestelmä tulee korvaamaan Rovaniemellä käytössä olleen vanhan KKJ3 (Kartasto koordinaatti järjestelmä) koordinaattijärjestelmän ja uusi korkeusjärjestelmä tulee korvaamaan vanhan N43 korkeusjärjestelmän. Paineet koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien muuttamiselle tulevat EU:n INSIPRE -direktiivistä. Direktiivillä pyritään selkeyttämään ja yhdenmukaistamaan paikkatietojen tiedonvaihtoa eri tahojen välillä.

Tasokoordinaatit

Rovaniemi sijoittuu keskeisimmiltä osiltaan ETRS projektiokaistalle 26. Koordinaatit on näin ollen luontevaa esittää ETRS-Gk26 projektiokaistassa.

Koordinaattien ulkomuoto on Pohjoiskoordinaatin osalta sama molemmissa järjestelmissä. Itäkoordinaattien osalta muutos vanhaan on ilmeisempi. Aikaisemmin Itäkoordinaatti Rovaniemen alueella alkoi 3:lla ja koordinaatti sisälsi 7 merkitsevää lukua. Uudessa koordinaatistossa koordinaattien alussa on luku 26, mikä ilmoittaa käytettävän kaistan ja koordinaatti sisältää 8 merkitsevää numeroa. Itäkoordinaatista on siis helppo päätellä onko kyseessä KKJ - vai ETRS-Gk26 koordinaatti.

Taulukossa 1 on esitetty esimerkkiarvojen avulla erot sekä tasokoordinaatistojen KKJ3 ja ETRS-Gk26 että korkeusjärjestelmien N2000 ja N43 välillä.

Korkeudet

Korkeusjärjestelmien ero Rovaniemen alueella vaihtelee hieman riippuen missä päin kaupunkia ollaan. Erojen suuruusluokasta ja aineistojen tarkkuudesta johtuen on laskettu yleispätevä korkeusmuunnos, jota käytetään koko kaupungin alueella. Vanhat N43 korkeudet saadaan N2000 korkeuksiksi lisäämällä N43 järjestelmässä olevaan korkeuslukuun 50,4cm.

Järjestelmä

x / N

y / E

z / h

KKJ3

7378919.161

3443391.727

 

ETRS-Gk26

7378233.433

26487736.333

 

N43

 

 

105

N2000

 

 

105.504

 Taulukko 1

Aineistotoimitukset

Tilattaessa numeerista aineistoa Rovaniemen kaupungilta tulee ottaa huomioon, että jatkossa se toimitetaan aina ETRS-Gk26 koordinaatistossa ja N2000 korkeusjärjestelmässä, mikäli asiasta ei erikseen muuta sovita. Edellytykset aineiston toimittamiseen myös vanhassa KKJ3 ja N43 järjestelmissä on olemassa, mikäli sille on tarvetta.

Muistutuksen sana

Siirtymävaiheen aikana, kun aineistoja liikkuu sekä uusissa että vanhoissa järjestelmissä, tulee kulloinkin käytettävään koordinaatti ja korkeusjärjestelmään kiinnittää erityistä huomiota. Varsinkin korkeuksien osalta ero on itse aineistosta mahdotonta havaita, ellei sitä ole jossakin erikseen kerrottu. Aineistojen käsittelyssä onkin hyvä tunnistaa kasvanut virheen syntymisen riski ja ottaa se huomioon kaikissa työvaiheissa.