• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt

Lapinaukean tontinluovutuskilpailu on ratkennut

”Naskuttaja” ideoinut parhaiten lapinaukean kerrostalojen suunnittelua

Rovaniemen kaupunki on järjestänyt tontinluovutuskilpailun 3. kaupunginosan korttelissa 3256 ja viereisellä puistoalueella, joka on osa nykyistä Lapinaukeaa.

Alue sijaitsee ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä hyvien palvelujen äärellä. Kilpailualueella on rakennusoikeutta yhteensä 13 600 k-m2, josta asuntokerrosalaa on 12 300 m2, myymälätilaa 1000 m2 ja mahdollisen päiväkodin rakennusoikeutta on 300 m2. Alueelle on mahdollista sijoittaa lähes 200 asuntoa. Alueen asemakaava on tarkkaan laadittu pohjautuen sakaramaisten rakennusten ideaan. Kerrosluku alueella vaihtelee neljästä kuuteen.

Korttelissa autopaikat tulee sijoittaa maanalisiin tiloihin, jolloin keskeinen piha-alue jää oleskelu- ja virkistysalueeksi. Alueen läpi kulkee yleinen kevyenliikenteen reitti, jonka suunnittelu ympäristötaiteen osuuksineen kuului kilpailutehtävään. Alueen rakentamista ohjaavat asemakaavaan liittyvät rakentamistapaohjeet, jotka kilpailijan tuli ottaa huomioon.

Kilpailu oli kohdennettu rakennusliikkeille ja rakennuttajille. Kortteliin tulee rakentaa vapaarahoitteisia omistustaloja. Tontin vuokrahinta on määritelty ennen kilpailun käynnistymistä. Kortteli luovutetaan toteuttajalle, joka esittää kilpailuohjelman mukaisesti korkealaatuisimmaksi arvioidut suunnitelmat. Kilpailuaika oli 18.6.2012–16.11.2012. Kilpailuun saapui kuusi ehdotusta.

Kilpailun tarkoituksena on ollut:

- tuottaa arkkitehtoninen, kaupunkikuvallisesti omaleimainen, toiminnallisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen suunnitelma korttelin 3256 ja pyörätie/viheralueen (VP, pp/h) toteuttamisen pohjaksi
- hakea hyvien kansainvälisten esimerkkien tasoisia ratkaisuja, jotka korostavat korttelin estetiikkaa ja imagoa modernin rakentamisen esimerkkinä
- löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja kaupunkimaiseen kerrostaloasumiseen
- tarjota laadultaan korkeatasoinen ja vetovoimainen asuntoalue ydinkeskustan tuntumaan
- valita korttelille toteuttaja löytää viheralueelle arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti laadukas toteutus

Arviointiryhmä kokoontui kolme kertaa vertailemaan ehdotuksia. Arviointityön aikana kolme nimimerkkiä vetäytyi kilpailusta, joten lopulliseen arviointiin otettiin kolme ehdotusta.

Kilpailutöitä vertailtaessa kaupunginhallitus päätti 8.4.2013 yksimielisesti asettaa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen nimimerkki ”NASKUTTAJA”, jonka on laatinut Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpää Oy, Rovaniemi, toteuttajana Kukkola-yhtiöt Oy, Rovaniemi

Ehdotus ”NASKUTTAJA” toteuttaa parhaiten kilpailulle asetetut arvosteluperusteiden mukaiset tavoitteet. Kilpailuehdotuksessa on mielenkiintoisesti ja hallitusti toteutettu julkisivujen värityksen ja jäsennöinnin kokonaisuus. Asuntojen muuntojoustavuus toteutuu ehdotuksista parhaiten, mutta vaatii jatkokehittelyä. Ehdotus tarjoaa erittäin kehityskelpoisen pohjan jatkosuunnittelulle.

Kilpailun tulos julkaistaan tänään  tiistaina 9.4.2013 klo 15:00 alkaen Rovaniemen kaupungintalolla, jossa kilpailutyöt ovat nähtävillä.

 
Arviointiryhmä koostui seuraavista henkilöistä:

Sulo Paksuniemi, ympäristölautakunnan puheenjohtaja
Antti Hietakangas, teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Riku Tapio, kaupunginhallituksen nimeämä jäsen, puheenjohtaja
Juhani Juuruspolvi, kaupunginhallituksen nimeämä jäsen
Liisa Mariapori, kaupunginhallituksen nimeämä jäsen
Marjo Rundgren, kaupunginhallituksen nimeämä jäsen
Aatos Nätynki, kaupunginhallituksen nimeämä jäsen
Tarja Outila, kaavoituspäällikkö
Jorma Korva, kaupunginarkkitehti, sihteeri
Taina Lehtinen, kaupungingeodeetti
Jonna Vinberg, rakennustarkastaja
Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri
Pia Ilonen, arkkitehti, kaupunkikuvatyöryhmän ulkopuolinen asiantuntijajäsen 

Asiantuntijat:
Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja
Mirja Vääräniemi, kaupunginpuutarhuri
Markus Tykkyläinen, Rovaniemen energian edustaja
Raimo Lahdenperä, Napapiirin veden edustaja 
  
 


Voittaneen ehdotuksen ”NASKUTTAJA” on laatinut työryhmä, jonka ovat muodostaneet seuraavat henkilöt:


 

Arkkitehtehtitoimisto Viiri-Ylinenpää Oy, Rovaniemi

Eero Kontuniemi             arkkitehti SAFA
Heikki Viiri                         arkkitehti SAFA 
                                            pääsuunnittelija
Hannu Salmi                    arkkitehti SAFA
Ilkka Mikkola                     RI, Ramboll Finland Oy 
                                            rakenne
Risto Junnilainen            taide
Kukkola-yhtiöt Oy             toteuttaja / rakennusliike
Rovaniemi

Lisätietoja
Arviointiryhmän sihteeri
Jorma Korva
040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi