• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt

Rovaniemen yleiskaava 2015

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on 7.10.2002, 79§ hyväksynyt koko silloista kaupungin aluetta koskevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan.

Kaava-alueelle on tehty seuraavia muutoksia:
- Lapinaukea ja Korkalonvaaran pallokenttä 25.8.2008, 76§
- Keskusurheilukenttä 21.9.2009, 112§
- Alakorkalontien ja teollisuustien työpaikka-alueet 12.10.2009, 134§
- Alakorkalon osayleiskaava 24.1.2011, 6§