• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt

Hirvaan osayleiskaava


Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.5.2011 29§
Valitettu, 15.8.2011 tullut voimaan muilta osin.
Valitukset hylätty Rovaniemen hallinto-oikeudessa 25.4.2012.