• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt

 

Kaavoitusprosessi


Kaavoituskäytäntö Rovaniemen kaupungissa

Uusi kaavahanke kuulutetaan aina vireille lehdessä. Lisäksi lähetetään lähialueen asukkaille ja maanomistajille kirjeitse tieto kaavan vireilletulosta. Kaavan tultua vireille on hankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää mielipiteitä.

Tämän jälkeen kaavahankkeesta tehdään tarvittavat selvitykset, laaditaan vaihtoehtoja, selvitetään niiden vaikutuksia ja asetetaan vaihtoehtoiset luonnokset nähtäville. Luonnoksista on mahdollisuus jättää mielipiteitä.

Valittu kaavaehdotus asetetaan kaupunginhallituksen päätöksellä julkisesti nähtäville. Ehdotuksesta on mahdollisuus jättää muistutuksia.

Asemakaavat ja muutokset hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Kaavaprosessi_1_2020.jpg

Kaavaprosessi_2_2020.jpg

Kaavaprosessi_3_2020.jpg