• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Kaavoituskatsaus
Kaavan tiedot:
Nimi: Kaavoituskatsaus 2007
Kuvaus: Kaavoituskatsaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Päätösnumero:
Alue: Koko kaupunki
Sijainti: Kaavoituskatsaus kertoo merkittävimmistä kaupungin alueella olevista kaavoitushankkeista.
Uusin vaihe: Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 §130
Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta 20.11.2007 §197, Kaupungin hallitus 3.12.2007 §546, Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 §130
Hyväksyjä:

 Liitetiedostot:
Kaavoituskatsaus 2007

Kuvat: