• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa pysäköinti- ja virkistysalueet, Pieskätie
 Yksityisten maanomistajien hakemus jossa tavoitellaan sijoittaa alueelle pientaloasumista. Valmisteluvaihe nähtävillä 25.2.-11.3.2019.
19.2.2019

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 1116 tontti 2, Lankkutie 50
 Yksityisten maanomistajien tavoite jakaa tontti 2 kahdeksi erilliseksi omakotitontiksi. Ehdotusvaiheen kuuleminen 25.2.-26.3.2019 sekä tonttijako.
18.2.2019

Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa Saarenkolmion alue
 

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko Saarenkolmion alueelle sijoittaa liike- ja teollisuustonttien lisäksi muuta toimintaa sekä Takaputaan alueelle pientalotontteja.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 17.1.-15.2.2019


17.1.2019

Paavalniemen osayleiskaava
 Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen kunnan eri osa-alueilla. Rovaniemen maankäyttöä  ohjaavissa suunnitelmissa Paavalniemi on kuvattu taajamatoimintojen alueena, jonne tulisi laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Valmisteluvaiheen kuuleminen 17.-30.1.2019.
17.1.2019

Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa kortteli 5451 sekä virkistys-, urheilupalvelu- ja yleinen pysäköintialue, Kaukolammen ympäristö
 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia Kaukolammen ympäristön virkistys- ja pysäköintialueiden täydennyskaavoittamista, jossa alueelle muodostettaisiin uusia omakotitalokortteleita. Lisäksi korttelin 5451 osalta tutkitaan korttelin osan muuttamista katualueeksi, kevyenliikenteen väylän rakentamisen mahdollistamiseksi.

Valmisteluvaiheen kuuleminen: 17.-30.1.2019


16.1.2019

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 1177 tontti 3, Kulpinranta 1
 

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko 15. kaupunginosan korttelin 1177 tontille 3 voimassa olevaa asemakaavaa tehokkaampaa täydennysrakentamista. Tutkitaan AO tontin käyttötarkoituksen muuttamista asuinpientalojen tontiksi AP tehokkudella e=0,25.
Vireilletulo ja valmisteluvaihe nähtavillä 17.-30.1.2019.


16.1.2019

Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa kortteli 4106 tontit 1 ja 2, Rantapolku 5-7
 Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko 17. kaupunginosan korttelissa 4106 tontit 1 ja 2  yhdistetään yhdeksi asuinpientalojen AP tontiksi, tehokuudella e=0,25.
16.1.2019

Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa virkistysalue Susihukantie-Matkavaaranpolku
 Asemakaavalla muutetaan 17. kaupunginosan virkistysalueelle pyörä- ja jalankulku yhteys Matkavaaranpolulta Susihukantielle. Ehdotusvaiheen kuuleminen 17.1.-15.2.2019
16.1.2019

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa, Jääskönpuisto
 Kaavan tarkoituksena on tutkia, voidaanko 5. kaupunginosan Jääskönpuistoon kaavoittaa asuinpientalojen korttelialue  AP I, tehokkuudella e=0,25.

14.1.2019

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosan virkistysalue, Pounikkotie
 Pounikkotien virkistysalueen täydennyskaavoituskohde. Virkistysalueelle suunnitellaan kaavoitettavaksi pientalotontteja. Vireilletulo nähtävillä 17.1-30.1.2019.
11.1.2019