• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Asemakaavan muutos 9.kaupunginosa kortteli 9024 tontit 4-6, Teollisuustie
 

Alueen käyttötarkoitusmerkintä ei ole enää ajantasainen eikä vastaa alueen käytön tulevaisuuden odotuksia, jotka ovat enemmän kaupalliseen toimintaan suuntautuvaa.
Kaupungin aloitteesta alueen käyttötarkoitusmerkinnän muuttamista on ryhdytty tutkimaan asemakaavamuutoksella.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 18.4.-17.5.2019


17.4.2019

Asemakaava ja asemakaavan muutos 9. kaupunginosa korttelit 9100-9105, virkistys-, vesi-, maa- ja metsätalousalue sekä tilat 25:31, 25:42, 25:43 ja 25:63, Nurmenkummuntie
 

Arinan Kiinteistöt Oy on jättänyt kaavamuutoshakemuksen. Hakemuksen mukaan voimassa oleva kaava ei palvele maanomistajan tarpeita.
Asemakaavan tavoitteena on kehittää hakijan alueen ja lähiympäristön maankäyttöä.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 18.4.-2.5.2019


17.4.2019

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan katu- ja virkistysalue, Katajaranta
 Asemakaavan muutos, joka käsittää entistä kulkutautisairaalarakennusta ja sen ympäristöä osoitteessa katajaranta 2. Muutoksessa tutkitaan alueen kehittämistä kumppanuuskaavoituksella. Valmisteluvaihe nähtävillä 18.4.-2.5.2019.
10.4.2019

Asemakaavan laatiminen Apukan alueelle
 Apukka Resort Oy on hakenut Apukan alueelle asemakaavan laatimista. Asemakaavan laatimisen tavoite on ohjata sekä turvata matkailupalvelujen toiminta ja kehittyminen. Vireilletulo nähtävillä 18.4.-2.5.2019.
10.4.2019

Ranta-asemakaavan muutos, Marrasjärvi
 Marrasjärvellä olevan tilan maanomistajat ovat hakeneet muutosta voimassa olevaan ranta-asemakaavaan. Muutoksessa tilan käyttötarkoitukset maatilan talouskeskus ja maatalousalue muutettaisiin loma-asumiskäyttöön. Vireilletulo nähtävillä 18.4.-2.5.2019.
10.4.2019

Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 47 tontit 2 ja 3 / Veitikantie 35-37
 

Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia As Oy Veitikankulman pysäköinti- ja piharatkaisu siten, että kaikki asemakaavamääräysten mukaiset pysäköintipaikat voidaan rakentaa kokonaan omalle tontille. Tämä edellyttänee, että tonttiin liitetään maa-ala viereisestä puistoalueesta (PI). Samalla tarkastetaan ja saatetaan ajan tasalle puistoalueen (PI) sekä pysäköintialueen (LP) rajaukset. Tavoitteena on luoda asemakaava, joka selkeyttää puistovyöhykkeen rajautumisen asuinkortteliin nähden ja mahdollistaa asemakaavan mukaisen pysäköintijärjestelyn toteuttamisen As Oy Veitikankulmalle. Aloite kaavatyön aloittamisesta on tullut As Oy Veitikankulmalta.

Tekninen lautakunta 25.9.2018, §116, kuulutus LK 21.12.2018


19.3.2019

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa korttelit 9011, 9012, 9021-9023, 9026 ja 9029 sekä voimansiirto-, virkistys-, katu- ja teollisuusraidealueet, Lampelankatu-Hallitie-Teollisuustie alue
 

Tekninen lautakunta on 15.6.2010 päättänyt saattaa vireille asemakaavan muutoksen 9. kaupunginosan Eteläkeskuksen alueella. Asemakaavaa on tarkoitus muuttaa voimassa olevan Rovaniemen yleiskaavan 2015 mukaisesti liiketoiminnan ja palveluiden tarpeisiin.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 18.3.-5.4.2019


15.3.2019

Koskenkylän osayleiskaava
 Osayleiskaavan tarkoituksena ja tavoitteena on ratkaista Koskenkylän alueen maankäyttö sekä kylän elinvoimaisuuden turvaaminen. Ratkaisussa huomioidaan asumisen, matkailun, virkistyksen ja liikenteen tarpeet. Yleiskaavoitus on käyttökelpoisin välinen maaseutumaisen alueen maankäytön suunnitteluun pääasiassa yksityisten omistamille alueille. Osayleiskaavasta tulee suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 § ja MRL 72.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.
13.3.2019

Asemakaava-alueen laajentaminen 14. kaupunginosa, Ojanperän alue
 Rovaniemen kaupunki pyrkii asemakaavalla turvaamaan pientalotonttivarantoa. Suunnittelualue on asemakaavatonta ja se rajoittuu asemakaavoitettuun alueeseen. Suunnittelualueelle on annettu kielteisiä päätöksiä suunnittelutarveratkaisuista ja rantapoikkeamispäätöksistä, koska alueen maankäyttö on tarkoituksenmukaisinta ratkaista asemakaavoituksella. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.1.2019 edellyttänyt asemakaavoituksen pikaista käynnistämistä Ojanperän alueelle.
13.3.2019

Sinettäjärven osayleiskaava
 Osayleiskaavan tarkoituksena ja tavoitteena on ratkaista Sinettäjärven alueen maankäyttö sekä alueen elinvoimaisuuden turvaaminen. Ratkaisussa huomioidaan asumisen, matkailun, virkistyksen ja liikenteen tarpeet. Yleiskaavoitus on käyttökelpoisin välinen maaseutumaisen alueen maankäytön suunnitteluun pääasiassa yksityisten omista-mille alueille. Osayleiskaavasta tulee suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 § ja MRL 72.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.
13.3.2019

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 191 sekä katu- ja virkistysalue, Talvitie
 Arina Kiinteistöt oy on hakenut asemakaavan muutos kortteliin 191 tarkoituksena saada sijoitettua tontille päivittäistavarakauppa sekä polttoaineen jakelupiste. Valmisteluvaihe nähtävillä 18.3.-5.4.2019.
12.3.2019

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosan virkistysalue, Pounikkotie
 Pounikkotien virkistysalueen täydennyskaavoituskohde. Virkistysalueelle suunnitellaan kaavoitettavaksi pientalotontteja. Valmisteluvaihe nähtävillä 18.3-5.4.2019
8.3.2019