• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
3. kaupunginosa kortteli 121 tontti 5, Pohjolankatu 37
 

Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää asemakaava muutoksen tutkimisen 3. kaupunginosan tontilla 17 sekä katualueella. Kaavoituksessa tutkitaan tontilla olevan rakennuksen suojelutarve sekä kiinteistön suhde katualueeseen.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 14.-27.11.2018


19.11.2018

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 16. kaupunginosan kortteli 3027, tontit 2 ja 3, Tuohitie 1 ja 3
 

Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia 16. kaupunginosan korttelin 3027 tonteille 2 ja 3 voimassa olevaa asemakaavaa tehokkaampaa täydennysrakentamista alueen ominaispiirteet huomioiden. Tutkitaan AO-tonttien 2 ja 3 yhdistämistä ja käyttötarkoituksen muuttamista kerrostalotontiksi (AK); rakennusoikeus sekä kerroskorkeus vastaava kuin viereisillä AK-tonteilla. Aloite kaavatyön aloittamisesta on tullut Roy Service Oy:ltä. Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 14.-27.11.2018


13.11.2018

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 1116 tontti 2, Lankkutie 50
 Yksityisten maanomistajien tavoite jakaa tontti 2 kahdeksi erilliseksi omakotitontiksi. Vireilletulo ja valmisteluvaihe nähtävillä 14.-27.11.2018.
13.11.2018

Asemakaavan muutos korttelin 3065 tontit 1, 2 ja 3; Santamäentie 18 ja 20
 

Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia alueelle soveltuvat asemakaavavaihtoehdot 10-osastoiselle päiväkodille sekä mahdollisuudet asumiselle kuten rivitalokorttelille. Rovaniemen kaupungin maankäyttöryhmä on etsinyt keskusta-alueen liepeiltä päiväkotikäyttöön soveltuvia alueita, ja tämä tutkittavaksi valikoitunut alue on osoittautunut lupaavimmaksi sijainniltaan. Kaupunginvaltuusto 22.10.2018, § 91


13.11.2018

Asemakaavan ja tonttijaon muutos korttelissa 38 / Valtakatu 2
 

Asemakaavatyö kohdistuu 1. kaupunginosan korttelin 38 tontille 6 ja tarkoituksena on saattaa kiinteistön kaavatilanne niiden käyttöä ja omistussuhteita vastaavaan tilaan. Kehittää alueen liikenteellisiä ratkaisuja sekä tutkia Konttisenkadun liittämistä osaksi As Oy:lle muodostettavaa tonttia. Ratkaista käyttämättömän rakennusoikeuden mahdollistaman lisärakentamisen edellyttämä asemakaavamuutos siten, että kulttuuriympäristön asettamat vaatimukset huomioidaan ja luoda edellytykset kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen miljöön säilymiselle. Aloite kaavatyön aloittamisesta on tullut As Oy Rovaniemen Konttisenpuistolta. Vireilletulo nähtävillä 14.-27.11.2018

 


13.11.2018

Asemakaavamuutos 6. kaupunginosan virkistysalue, Rakkapolku
 

Rakkapolun päässä olevalla virkistysalueella täydennyskaavoituskohde, jolle suunnitellaan uusia pientalotontteja. Vireilletulo nähtävillä 14.-27.11.2018.


9.11.2018

Asemakaavan laatiminen 13. kaupunginosa, Ylikylä
 Asemakaavan laatiminen Ylikylän asemakaavattomalle alueelle. Vireilletulo nähtävillä 14.-27.11.2018.
9.11.2018

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 191, Talvitie
 Arina Kiinteistöt oy on hakenut asemakaavan muutos kortteliin 191 tarkoituksena saada sijoitettua tontille päivittäistavarakauppa sekä polttoaineen jakelupiste. Vireilletulo nähtävillä 14.-27.11.2018.
8.11.2018

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa pysäköinti- ja virkistysalueet
 Yksityisten maanomistajien hakemus jossa tavoitellaan sijoittaa alueelle pientaloasumista. Vireilletulo nähtävillä 14.-27.11.2018.
8.11.2018

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 4. kaupunginosa kortteli 422 ja virkistysalueet, Ounasvaara
 

Asemakaavamuutoksella on tarkoitus tutkia ja selvittää alueen nykytoiminnot ja laajentamistarpeet sekä alueen liikenne- ja pysäköintiratkaisut. 

Ehdotusvaiheen  kuuleminen 15.10.-.13.11.2018

 


11.10.2018

Asemakaavan muutos 11.kaupunginosan kortteleihin 11026 ja 11028–11030 sekä pysäköinti- ja virkistysalueet, Muonakuja
 

Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia alueelle soveltuvat asemakaavavaihtoehdot 6-ryhmäiselle päiväkodille sekä mahdollisuudet sijoittaa nykyisen Pöykkölän päiväkodin paikalle esimerkiksi asumiskortteli. Lisäksi selvitetään pysäköinti- ja virkistysalueiden sijoittumista suunnittelualueelle. Päiväkoti Tiitiäisen tilat Poropolulta tarvitaan kunnallisen varhaiskasvatuksen käyttöön, joten uudelle päiväkodille etsitään tontti Pöykkölän päiväkodin läheisyydestä. Nykyinen päiväkoti on huonokuntoinen ja se on tarkoitus purkaa uuden päiväkodin valmistuttua. Vireilletulo nähtäville 15.10- 29.10.2018


11.10.2018

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 34 tontti 15, Rovakatu 2
 

Rovakatu 2:ssa sijaitsee vuonna 1963 valmistunut Rovaniemen maalaiskunnan kunnantalona toiminut rakennus. Rakennus on ollut yhdistymisen jälkeen Rovaniemen kaupungin toimistorakennuksena. Rakennuksessa on toiminut mm. perhe- ja sosiaalipalveluiden toimistotiloja. Toimintoja on tarkoitus sijoittaa muualle eikä rakennukselle ole enää käyttöä kaupungin omassa palvelutuotannossa. Rakennuksen pidempiaikainen käyttö edellyttäisi rakennuksen laajamittaista peruskorjausta. Rakennuksen kuntoluokka (68%) on alle suosituksen (75%) ja rakennuksella on korjausvelkaa noin 400 000 €. Teknisen toimialan johtoryhmä on kokouksessaan (12.4.2018) päättänyt ehdottaa tekniselle lautakunnalle tontin asemakaavamuutoksen käynnistämistä. Kaavamuutosprosessissa tutkittaisiin tontin asemakaavan muuttamista vastaamaan viereisten tonttien käyttötarkoitusta, mittakaava sekä rakennustapaa.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 15.-29.10.201811.10.2018