• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa korttelit 8203 ja 8204 sekä katualaue, Ratavartijankatu
 

Kaavamuutoksella yhdistetään korttelit 8203 ja 8204 sekä Koneistajankatu yhdeksi teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Alue on rakentamaton.

Kaavamuutoksen hyväksyminen, elinvoimalautakunta 19.5.2020 § 77


2.6.2020

Asemkaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 281 tontti 3, Siljotie 2
 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy hakee asemakaavan muutosta omistamalleen 3. kaupunginosan korttelin 281 tontille 3, osoitteessa Siljotie 2. Tarkoituksena on muuttaa nykyinen opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialuemerkintä (YO) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tavoitteena on sijoittaa alueelle asumistiloja noin 10000 - 12000 k-m2.

 

Valmisteluvaiheen kuuleminen 29.5.-11.6.20201.6.2020

Vartioniemen asemakaava, tila 698-409-36-43
 

Maanomistajan tavoitteena on saada omistamansa tila kaavoitettua viereisen asemakaavoitetun alueen tapaan pientaloalueeksi.
Valmisteluvaiheen kuuleminen 29.5.-11.6.2020.


1.6.2020

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 265 tontti 10
 Maanomistajan hakemus, jossa pyritään järjestelemään maankäyttöä hakijan esittämällä tavalla. Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.5.-11.6.2020
1.6.2020

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 15.kaupunginosa kortteli 2196 tontti 5, Puomitie
 Asemakaavan muutoksella pyritään järjestelemään maankäyttöä hakijan esittämällä tavalla. Ehdotusvaihe nähtävillä 29.5.-11.6.2020
1.6.2020

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 5. kaupunginosa kortteli 518 tontti 15 ja virkistysalue
 

Yksityisomistuksessa oleville tontille 5-518-15 sekä viereiselle virkistysalueen osalle haetaan asemakaavan ja tonttijaon muuttamista siten, että ko. virkistysalueen osa liitettäisiin tonttiin 15 ja alue muutettaisiin rivitalon rakennuspaikaksi.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.5.-29.6.2020


1.6.2020

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa kortteli 8155 tontti 6 ja korttelin 8196 sekä virkistysalue
 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko suunnittelualueen maankäyttöä järjestellä uudelleen paikkatieto- ja tonttipalveluiden esittämällä tavalla.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.5.-11.6.2020


1.6.2020

Asemakaavan laatiminen Apukan alueelle
 Apukka Resort Oy on hakenut Apukan alueelle asemakaavan laatimista. Asemakaavan laatimisen tavoite on ohjata sekä turvata matkailupalvelujen toiminta ja kehittyminen. Ehdotusvaihe nähtävillä 24.4.-25.5.2020.
29.5.2020

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa korttelit 9011, 9012, 9021-9023, 9026 ja 9029 sekä voimansiirto-, virkistys-, katu- ja teollisuusraidealueet, Lampelankatu-Hallitie-Teollisuustie alue
 

Tekninen lautakunta on 15.6.2010 päättänyt saattaa vireille asemakaavan muutoksen 9. kaupunginosan Eteläkeskuksen alueella. Asemakaavaa on tarkoitus muuttaa voimassa olevan Rovaniemen yleiskaavan 2015 mukaisesti liiketoiminnan ja palveluiden tarpeisiin.

Osittainen voimaan tulo kuulutus 10.2.2019


28.5.2020

Asemakaavan muutos 9.kaupunginosa kortteli 9024 tontti 3, Teollisuustie 17
 

J. Kärkkäinen Oy hakee 9. kaupunginosan korttelin 9024 tontille 3 ja viereiselle suojaviheralueelle asemakaavan muutosta siten, että alueen käyttötarkoitus muutettaisiin liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Alueelle on tarkoitus rakentaa uusi liikerakennus.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 14.6. -26.7.2018 


28.5.2020

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa korttelin 9051 tontti 7
 

Alueen maanomistaja/vuokralainen hakee korttelin 9051 tonttien 4,5 ja 7 käyttötarkoituksen muuttamista siten, että käyttötarkoitus
palvelisi paremmin liike-/kaupallista toimintaa. Kaavoitusta on jatkettu siten, että muutos kohdistuu ainoastaan tonttiin 7.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 6.3-4.4.2018


28.5.2020

Asemakaavan muutos 13. kapunginosa kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu- ja virkistysalueet.
 

13. kaupunginosan korttelin 27 tonttien 6 ja 7, kortteleiden 20 ja 21 sekä viereisillä katu- ja lähivirkistysalueilla olevan tilan 44:25 omistajat hakevat asemakaavan muutosta ko. alueelle, koska voimassa oleva asemakaava ei ole ajantasainen. Alueelle voitaisiin muuttaa/laajentaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta ja mahdollisesti asuinkerrostalojen korttelialuetta.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.6-17.7.2017


28.5.2020