• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset
Palveluseteli tuottajille

PALVELUSETELITUOTTAJAKSI ON JATKUVA HAKU

Palveluseteli on yksi tapa järjestää asiakkaan tarvitsemia sosiaali- ja terveyspalveluja.  Vaihtoehtona  järjestämiseen on kaupungin itse tuottama tai ostama palvelu. 

Kaupunki hyväksyy ne sosiaalihuollon palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen kunnan antamaa palveluseteliä voidaan käyttää. Hyväksymiskriteerit täyttävä palveluntuottaja voi toimia kunnassa palvelusetelillä järjestettävien palvelujen tuottajana. Palvelusetelituottajia koskevat kriteerit löytyvät palvelusetelisääntökirjasta. Hakeutuessaan palvelusetelituottajaksi, palveluntuottaja hyväksyy perusturvapalveluiden palvelulusetelisääntökirjan. Sääntökirja on perusturvalautakunnan hyväksymä ja sitä päivitetään tarvittaessa. Palvelusetelituottajaksi voi hakea jatkuvasti. 

Palveluseteleiden käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009).

Rovaniemen kaupungissa on ikäihmisten palveluissa käytössä seuraavat palvelusetelituotteet:

Omaishoidon tuen vapaa

Kotihoito

Kotihoito asumisyksikössä

Palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen

Asiakkaan omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Rovaniemen kaupunki käyttää omaVaana -palvelusetelijärjestelmää.

Lisätietoa palvelusetelituottajille ikäihmisten palveluissa:

Kotiin annettavat palvelut: Anneli Ylitalo, 040 5347691 anneli.ylitalo@rovaniemi.fi

Ikäihmisten asumispalvelut: Anne Mattila, 040 747 0838, anne.mattila@rovaniemi.fi

Omaishoidon tuen vapaa: Tarja Kontio, 016 322 2594 tarja.kontio@rovaniemi.fi

Palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander, 040 586 1208, johanna.lohtander@rovaniemi.fi