• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset
Palveluseteli

PALVELUSETELI ASUMISPALVELUISSA

Palveluseteli on tapa järjestää asiakkaan tarvitsemia asumispalveluja. Palveluseteleiden käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä  (569/2009). Asumispalveluiden sisältö on kuvattu Kotiin annettavien palveluiden ja asumispalveluiden sääntökirjassa 2020.
Miten palveluseteleitä saa?

Asumispalveluja haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemus voidaan postittaa, tuoda se Nestoriin tai lähettää sähköisesti turvapostilla. Tavallisella sähköpostilla ei hakemusta voi lähettää henkilötietojen vuoksi.

Asiakas voi olla yhteydessä ikäihmisten neuvontapiste Nestoriin saadakseen ohjausta ja neuvontaa palveluista. Neuvontaa voi saada paikan päällä, puhelimitse, sähköpostilla tai Rovaniemen kaupungin nettisivuilta.
Asumispalvelua järjestetään asiakkaalle kun läheisten tuki ja kotiin annettavat palvelut eivät enää riitä. Palveluntarve arvioidaan yhteistyössä asiakkaan, hänen läheisten ja hoitavan tahon kanssa. Arvion jälkeen asiakas saa palvelupäätöksen. Palvelupäätöksen jälkeen myönnetään mahdollisesti palveluseteli.
Mistä voi hankkia palvelua?
Palvelusetelipäätöksen saatuaan asiakas valitsee Rovaniemen kaupungin hyväksymän palvelusetelituottajan, ja sopii palvelun ostamisesta palvelusetelituottajan kanssa. Päätöksen perusteella kunta maksaa palvelun käyttäjän yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimat palvelupäätöksessä mainitut asumispalvelut palvelusetelin arvoon asti. Asiakas maksaa palvelusetelin arvon ylittävän osan, eli omavastuun ja muut hankkimansa palvelut palveluntuottajalle suoraan.

Jos asumispalveluiden kriteerit eivät täyty, senioriasuntoja ja asumispalveluja tarjoavat myös omakustanteisesti useat yksityiset palveluntuottajat.
Rovaniemen kaupungin hyväksymät palveluntuottajat on koottu yhteiseen alla olevaan luetteloon, josta palvelusetelin saanut voi valita itselle sopivimman, joka tarjoaa asiakkaan tarvitsemaa ja hänelle myönnettyä palvelua. 

Palvelusetelituottajat asumispalveluissa Rovaniemellä: 

Palveluasumisen palvelusetelituottajat:

Nimi Osoite Vastuuhenkilö  ja puhelin Yksikön kotisivut
Attendo Oy / Kaarnikka Hangaspisto 4            96400 Rovaniemi Tanja Koskiniemi
044-494 1830
Hoivakoti Kaarnikka
Aarnenpiha ry / Elina ja Akseli       
Kaartokatu 14-16
96100 Rovaniemi
Teija Halttu
040-506 5441
Aarnenpiha
Esperi Care Oy / Hoitokoti Niva  Matkavaarantie 11
96900 Saarenkylä
Pirjo Vaara
050-434 8853
Esperi Hoivakoti Niva
Lapin kuntoutus Oy Porokatu 32
96400 Rovaniemi
Johanna Tervala
050-443 2127
Lapin kuntoutus
Rovaseudun hoivapalvelut Oy / Lapinvuokko
Totontie 9
Rakennus 1, 4.krs
97140 Muurola
Hanna Niska
040-727 8762
040-837 2200
Hoitokoti Lapinvuokko
Rovaseudun hoivapalvelut Oy / Seutulanharju Seutulankuja 11 A
96800 Rovaniemi
Hanna Niska
040-727 8762
040-126 1096
Hoitokoti Seutulanharju
Rovalan Setlementti ry, Jokkakallion asumispalvelukeskus Teerikatu 17
96100 Rovaniemi
Tuija Saarelainen-Stark 040-487 3026 Jokkakallio
Rovalan Setlementti ry, Palosalmi-koti Palosalmentie 108
97240 Sonka
Heli Koivunen
040-755 5187
Palosalmi-koti
Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistys ry Pulkamontie 4
96900 Saarenkylä
Jarmo Palo
040-537 3460
Saarentupa, Saarenkoti ja Kotipihlaja
Yrjö ja Hanna Oy / Palvelukeskus Lounakoti Pohjatuulentie 2
96900 Saarenkylä
Piia Korpela
050-570 7630
Palvelukeskus Lounakoti

 

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajat:

Nimi Osoite Vastuuhenkilö ja puhelin Yksikön kotisivut
Attendo Oy / Kaarnikka Hangaspisto 4            96400 Rovaniemi Tanja Koskiniemi
044-494 1830
Hoivakoti Kaarnikka
Aarnenpiha ry / Elina ja Akseli       
Kaartokatu 14-16
96100 Rovaniemi
Teija Halttu
040-506 5441
Aarnenpiha
Esperi Care Oy / Hoitokoti Niva  Matkavaarantie 11
96900 Saarenkylä
Pirjo Vaara
050-434 8853
Esperi Hoivakoti Niva
Esperi Care Oy / Ounaskartano Oy Pahtaja Piittisentie 9
96440 Rovaniemi
Piia Paavola
0400-286 840
Esperi Pahtaja
Rovaseudun hoivapalvelut Oy / Lapinvuokko
Totontie 9
Rakennus 1, 4.krs
97140 Muurola
Hanna Niska
040-727 8762
040-837 2200
Hoitokoti Lapinvuokko
Rovaseudun hoivapalvelut Oy / Seutulanharju Seutulankuja 11 A
96800 Rovaniemi
Hanna Niska
040-727 8762
040-126 1096
Hoitokoti Seutulanharju
Rovaseudun Hoivapalvelut Oy / Hoitokoti Toivonpuisto Oy Jukkolantie 5
96300 Rovaniemi
Hanna Niska
040-727 8762
016-365 242
Hoitokoti Toivonpuisto
Rovaniemen Hoivapalvelut Oy / Hoivakoti Harju
Veitikantie 9, 2.krs
96100 Rovaniemi
Hanna Niska
040-727 8762
0400-152 757
Hoitokoti Harju
Rovalan Setlementti ry,
Jokkakallion asumispalvelukeskus
Teerikatu 17
96100 Rovaniemi
Tuija Saarelainen-Stark
040-487 3026
Jokkakallio
Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistys ry Pulkamontie 4
96900 Saarenkylä
Jarmo Palo
040-537 3460
Saarentupa, Saarenkoti ja Kotipihlaja
                                 

Palveluseteleitä hallinoidaan OmaVaana -järjestelmässä (Palveluseteli järjestelmä Vaana) josta löytyy kaikki hyväksytyt palvelusetelituottajat, palvelutuotteet ja hinnat.

 

Mitä vaiheita on asumispalvelujen järjestämisessä palvelusetelillä?

Rovaniemen kaupungissa ikäihmisten palveluissa asumispalvelujen järjestäminen palvelusetelillä menee näin:

 

 1. Asiakas tai hänen edustaja tekee hakemuksen asumispalveluihin. Tarvittaessa saa ohjausta Nestori -neuvontapisteestä.
 2. Asiakkaan palvelutarpeen arviointi tehdään Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palveluissa.
 3. Asiakas saa palvelupäätöksen asumispalveluista postitse. Palvelutuotteena on joko palveluasuminen tai tehostettu palveluasuminen.
 4. Päätöksen mukana menee asiakkaalle tieto palveluasumisen yksiköistä, joihin asiakas/läheinen ovat itse yhteydessä ja käyvät tutustumassa. Tutustumista varten asiakas ei tarvitse palveluseteliä, vaan päätöksen palvelutuotteesta, jolla osoittaa palveluntuottajalle saavansa palvelusetelin joko palveluasumiseen tai tehostettuun palveluasumiseen. 

 5. Asiakas luovuttaa tuloselvityksen bruttotuloistaan liitteineen palvelusetelin myöntämistä varten ikäihmisten palveluihin, asiakasmaksuyksikköön mahdollisimman nopeasti.

 6. Asiakkaalle lasketaan palvelusetelin arvo, josta hän saa palvelusetelipäätöksen postitse asiakasmaksuyksiköstä.

 7. Asiakas sopii nopeasti muuttamisesta ja palveluista palveluntuottajan kanssa.

 8. Asiakas ilmoittaa valitsemansa asumispalvelun tuottajan ja muuttopäivän ikäihmisten palveluihin asiakasmaksuyksikköön.

 9. Asiakas tekee vuokrasopimuksen ja palvelusopimuksen palveluntuottajan kanssa.

 10. Asiakas muuttaa viivyttelemättä asumaan uuteen kotiin ja tekee osoitteenmuutoksen.

 11. Asiakas huolehtii, että eläkettä saavan hoitotuki ja mahdollinen asumistuki on haettu Kelasta. Asiakas ilmoittaa tuloissa tapahtuvista muutoksista ikäihmisten palveluihin, asiakasmaksuyksikköön.

 12. Asiakkaalle myönnetty palveluseteli lähetetään sähköisesti palveluntuottajalle.

 13. Asiakas osallistuu hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmansa suunnitteluun 2-3 kk:den sisällä muutosta ja saa sen kirjallisesti itselleen. 

 14. Asiakas elää omannäköistä elämää asumispalveluiden tuella.

 15. Asiakas maksaa palveluntuottajalle sopimusten mukaisesti vuokran, palveluista omavastuuosuuden (palvelun ja palvelusetelin välisen erotuksen) sekä muut palvelusopimuksen mukaiset palvelut.
     

Palveluntuottajille on koottu tietoa kaupungin omalle nettisivulle mm. palveluntuottajaksi hakeutumisesta.