• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset
Kotiin annettavat palvelut

Kunnallisiin avopalveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.

Sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, ei voida antaa rintamaveteraanien kuntoutuslain ja tämän määrärahan perusteella rintamaveteraaneille tarkoitettuja kunnallisia avopalveluja.

Palvelutalossa asuva rintamaveteraani voi saada kotiin vietäviä avopalveluja, mutta tehostetussa palveluasumisessa olevalla rintamaveteraanilla ei ole oikeutta kotiin vietäviin palveluihin.

Kotiin vietävinä palveluina

- Kodinhoitajan apu

- Ateriapalvelu

- Pyykkipalvelu

- Siivousapu

- Kuljetuspalvelut.

Tavoitteena on tukea monipuolisesti veteraanin kotona selviytymistä.

Kunta toimii rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen vastuullisena järjestäjänä. Kunta voi itse myös tuottaa palvelut tai hankkia ne joltain valitsemaltaan palvelun tuottajalta. Palvelut voidaan järjestää myös palveluseteliä hyväksi käyttäen.

Ota yhteyttä

Palveluohjaaja
Jaana Heikki
016 322 2585