• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset
Oikeudellinen ennakointi

Oikeudellinen ennakointi tarkoittaa tulevaisuuden suunnittelua ja varautumista omaan mahdolliseen toimintakyvyttömyyteen.

Oikeudellisen ennakoinnin avulla on mahdollista päättää etukäteen miten itseä ja omia asioita hoidetaan, ellei sairauden, tapaturman tai muun vastaavan syyn vuoksi itse enää siihen täysin kykene.

Oikeudellisella ennakoinnilla voi varmistaa oman elämänlaadun ja omien arvojen kunnioittamisen, näin vahvistaa selkeästi itsemääräämisoikeutta.

Kerro läheisillesi, mistä ennakoinnin asiakirjat löytää, ota ne mukaasi mahdolliseen hoitoyksikköön.

On olemassa oikeudellisia keinoja, joilla voi varmistaa oman tahdon toteutumisen:
          - hoitotahto
          - edunvalvontavaltuutus

Jos henkilön toimintakyky on jo siinä määrin heikentynyt, ettei oikeudellinen ennakointi ole enää mahdollista, voidaan hänelle tarvittaessa määrätä edunvalvoja.

Edunvalvojan määrääminen on viimesijainen vaihtoehto. Tämä tarkoittaa sitä, että edunvalvoja määrätään vain silloin, jos käytettävissä ei ole muita keinoja henkilön etujen varmistamiseksi.