• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset
Näsmänkiepin palvelutalo

 Palvelutalo Näsmänkieppi       Palvelutalo Näsmänkieppi 

 

Näsmänkiepin palvelutalo on tehostetun palveluasumisen yksikkö.

Näsmänkieppi tarjoaa hoitoa ja hoivaa kodinomaisessa ympäristössä.
Pitkäaikaisten asumispaikkojen lisäksi Näsmänkiepissä on kotihoitoa tukevaa jaksohoitoa.

 • Näsmänkieppi toimii kotina ikäihmisille, jotka tarvitsevat jatkuvasti hoitoa ja hoivaa sekä apua.
 • Näsmänkiepissä on kaksi kerrosta ja niissä 2 yksikköä.
 • Asukkailla on omat huoneet, jotka voi kalustaa omilla esineillä, tekstiileillä ja huonekaluilla sänkyä lukuunottamatta.
 • Muut palvelutalon tilat ovat yhteisiä.


Toiminta

Viihtymistä tukee asukkaan, henkilökunnan ja omaisten  vuorovaikutus.
Asukkaan toiveet ja palvelukodin toiminta sovitaan yhteen hoito- ja palvelusuunnitelmassa.
Toteutamme palveluasumisessa omahoitajuutta. Näsmänkiepissä on sovittuja vanhustyön arvoja, jotka ovat turvallisuus, yksilöllisyys, itsemääräämisoikeus, tasa-arvoisuus sekä yksityisyys.

Palveluasumisen jaksohoidolla kartoitetaan asukkaan fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tarpeita ja tuetaan kotona asumista sekä tarjotaan omaishoitajalle lepotauko hoidosta.

Maksut
Asukkaat maksavat vuokran, ateriapäivämaksun, liinavaatehuollon/vuokran ja palvelumaksun.  
Palvelumaksu määräytyy palvelutarpeen ja maksukyvyn mukaan.  
Palvelumaksu sisältää perushoidon ja hoivan sekä sairaanhoidon palveluja.
Lääkkeet asukas ostaa itse.

Palvelutalo Näsmänkieppi     Palvelutalo Näsmänkieppi

 

Ota yhteyttä

Näsmänkiepin palvelutalo
Näsmäntie 17, 96900 Saarenkylä

Osastonhoitaja
(osastot 1-2)
Sirkka Jatkola
016-322 4644

Osastonhoitaja
(osastot 3-4)
Kaisu Korteniemi
016-322 4576

Näsmänkieppi 1
016 - 322 4724

Näsmänkieppi 2
016 - 322 4714

Näsmänkieppi 3
016 - 322 4734

Näsmänkieppi 4
016 - 322 4716