• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset
Kuljetuspalvelut ikäihmisille

Kaikille avoimet palvelubussit

Palvelubussit ovat osa kaikille avointa joukkoliikennettä ja siinä on erityisesti otettu huomioon ikääntyneiden ja toimintaesteisten henkilöiden tarpeet. Rovaniemellä liikennöi kaksi palvelubussia keskustan/ kaupungin alueella ja lisäksi kylien asiointi-, palvelu ja työmatkalinjat. Autot liikennöivät pääasiassa arkipäivisin klo 7- 16:15 välillä. Palvelu- ja asiointilinjojen matkalippu on julkisen liikenteen maksun mukainen.

Palvelubussit ovat perinteisen linja-autoliikenteen ja taksiliikenteen välimuoto: bussit kulkevat aikataulujen mukaisesti, mutta asiakas kuljetetaan tarvittaessa ovelta ovelle, jos tämä asuu kohtuullisen etäisyyden päässä bussin reitiltä. Aikataulut löytyvät erillisestä tiedostosta oikealta. Lisätietoja saa myös Nestorista sekä Matkapalvelukeskuksesta, yhteystiedot oikealla.

Kuljetuspalvelut ikäihmisille

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut on tarkoitettu pääasiassa pienituloisille henkilöille, joilla on erityisiä pitkäaikaisia vaikeuksia liikkumisessa ja julkisten kulkuneuvojen käytössä, eivätkä palvelu- tai asiointilinjat ole henkilön käytettävissä.

Kuljetuspalvelun tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon henkilön kokonaistilanne, jolloin arvioidaan toimintakykyä, terveydentilaa, sosiaalista ja taloudellista tilannetta sekä asuinympäristöä. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun ohjeelliset tulo- ja varallisuusrajat ovat

•yksinasuva: bruttotulot 1 500 € / kk ja kaikkien tilien saldot yht. 4 000 euroa
•pariskunta: brutto 2 200 € / kk ja kaikkien tilien saldot yht. 8 000 euroa.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja kuljetuspalveluja myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Kuljetuspalveluna myönnetään enintään kahdeksan (8) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa yksilöllisen tarpeen mukaan Rovaniemen kaupungin sisällä.

Kuljetuspalvelua myönnetään asiointi-, virkistys- ja vapaa-ajan matkoihin. Kuljetuspalvelupäätös tehdään määräaikaisena, enintään kahdeksi vuodeksi. Asiakasmaksu on julkisen joukkoliikenteen mukainen kertamaksu. Myös sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut tilataan Matkapalvelukeskuksesta.

Kuljetuspalvelujen hakemista varten lomake löytyy sivun oikeasta reunasta. Tarvittaessa lisätietoja Nestorista, yhteystiedot oikealla.

Matkapalvelukeskus

Matkapalvelukeskuksesta tilataan Rovaniemen kaupungin sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset.

Matkapalvelukeskuksen käyttämiä kulkuneuvoja on taksi ja palvelulinja.
Avoinna arkisin maanantaista perjantaihin klo 07.00 – 17.00. Päivystäjä vastaa muina aikoina.

Tilausnumeromme on 016 – 322 6900

Tilaus tulee tehdä tuntia ennen lähtöä, pikatilaus vähintään 20 minuuttia ennen lähtöä. Matka tilataan kortin haltijan nimellä, mainitaan lähtö- ja kohdeosoite, kellonaika ja mahdolliset apuvälineet.

nuoli -sininen.gif  Palautetta matkapalvelukeskukselle


KELAn korvaamat kuljetukset hoitaa Kela-keskus p. 0800 302 240.
Näin tilaat KELAn taksin.

Ota yhteyttä

Neuvontapiste Nestori
Pohjolankatu 2
96100, Rovaniemi
Puh. 016 322 2580
Avoinna arkisin klo 9 – 14

 

Matkapalvelukeskuksen kuljetustilaukset
ma - pe 7.00 - 17.00
016 322 6900
Päivystäjä vastaa muuna aikana.

Näin tilaat KELAn taksin