• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Asuminen

 Korkotukilainat ja avustukset yleishyödyllisille yhteisöille

Yleishyödylliset asuinyhteisöt voivat saada valtion korkotukea vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen (lisätietoja) sekä vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen (lisätietoja) sekä vuokra- ja asumisoikeustalojen hankkimiseen (lisätietoja). 

ARAn tuet 2017

Hakuajat
Korkotukilainoilla, joihin ei liity erityisryhmien avustusta, on jatkuva haku.  Erityisryhmien investointiavustuksen ja korkotukilainan haku vuodelle 2018 päättyy tiistaina 16.10.2017 kello 16.00 (erityisryhmien investointiavustus).

Hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteella Rovaniemen kaupunki/ympäristövalvonta, Hallituskatu 7 / PL 8216, 96101 Rovaniemi. Rovaniemen kaupunki antaa hankkeesta lausunnon ja toimittaa hakemuksen liitteineen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) käsiteltäväksi ARA:n hakuajan päättymiseen ke 8.11.2017 mennessä. 

Takauslainat vuokrataloille

 Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARA:an. Jos suunnitelmat ja kustannukset ovat hyväksyttävällä tasolla, ARA antaa takauslainapäätöksen ilman ehdollista varausta ja hyväksyy samalla suunnitelmat ja kustannukset. Lainansaajan ei tarvitse olla ARA:n yleishyödylliseksi nimeämä. Lisätiedot ja lomakkeet: TA2 ja ARA.

Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaus

Jatkuva hakuaika, hakemukset toimitetaan ARA:lle. Lisätiedot ja lomakkeet seuraavan linkin kautta ARA

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa toimistoinsinööri Hannu Kangas 016 - 322 8014.