• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Asuminen

Kirkkolammen puisto

1. Historia 

Kirkonkankaan ja Veitikanharjun välinen alue oli viljeltyä peltoniittyä. Kun Kemijoen Valajaskosken voimalaitos rakennettiin v. 1960, joessa vedenpinta nousi ja vesi nousi heinäniitylle. Alueesta tuli lampi, jonka veden korkeus vaihteli Kemijoen korkeuden mukaan.

Kunnostuksen tarve tuli ajankohtaiseksi, kun asutus lisääntyi lähialueella. Lisäksi lampi alkoi rehevöityä ja ilmeni hajuhaittoja. 


2. Lammen kunnostus

Lapin Vesipiirin Vesitoimisto (nykyinen Ympäristökeskus) laati lampeen kunnostussuunni­telman v. 1984. Lammen pohjaruoppaus 5,4 ha alalta tehtiin suojapenkereiden taakse v. 1991-92. Kirkkolammen sillan kohdalle rakennettiin pohjapato (+ 74.20), joka on Kemijoen pintaa korkeammalla.

Vesi vaihtuu suihkulähteiden kautta. Pumppaamo rakennettiin Kemijoen törmälle, lammen pohjaan vedettiin vesiputket ja suihkut asennettiin lammen kaukaisimpaan osaan. Lammen kunnostuskustannukset olivat n. 1.3 Mmk. 

 

3. Puiston rakentaminen 

Rovaniemelle suunniteltiin toteutettavaksi Lapissa menestyvien kasvien esittelypuistoa (v. 1986-87). Se päätettiin toteuttaa Kirkkolammenpuistossa. Vihertyöt aloitettiin v.1993 ja puisto valmistui 1995.
Puiston pinta-ala on 2.9 ha. Puistoon on sijoitettu eri toimintoja: lasten leikkipaikka, hiekka- ja nurmikentät. Puistokäytäviä on 1,2 km, joka talvella tehdään hiihtoladuksi.

Kasveja on istutettu n. 10 000 kpl, joista puulajeja 44 (yht. 200 kpl), pensaslajeja 65 (n. 3200 kpl) sekä perennalajeja ja -lajikkeita 144 (n. 6000 kpl). Kasvit on nimetty suomeksi ja latinaksi. Vihertöiden kustannukset olivat n. 1.3 Mmk.