• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Koulutuslautakunta

Sivistyslautakunnan tehtävät ja toimivalta

Sivistyslautakunta johtaa ja kehittää sivistyspalvelujen toimialaa ja vastaa toimialan palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Sivistyslautakunnan tehtävänä on koulutus-, varhaiskasvatus- ja vapaa-ajanpalveluiden tuottaminen. Sivistyslautakunta antaa lausunnot vaikutuksiltaan merkittävien yleis- ja asemakaavojen sekä niiden muutosten hyväksymisen vaikutuksista tehtäväalueillaan.

Sivistyslautakunta vastaa: perusopetuslaista, lukiolaista, taiteen perusopetuslaista, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetusta laista, vapaasta sivistystyöstä annetusta laista sekä laista lasten varhaiskasvatuksesta ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä, sekä ratkaisee kaupungille mainittujen lakien mukaan kuuluvat asiat, jollei lautakunta ole päättänyt ratkaisuvaltansa edelleen siirtämisestä.

Sivistyslautakunta hyväksyy toimialaansa kuuluvien palvelujen järjestämisen ja tuottamisen perusteet ja kriteerit niin oman toimialansa osalta.

 Sivistyslautakunnan kokoonpano 2020 - 05/2021

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen

pj. Pertti Lakkala, kesk
vpj. Mika Kansanniva,kok
Sakke Rantala, kesk
Mari Jolanki,kesk
Marjatta Koivuranta, kesk
Nafisa Yeasmin, kok
Reetta Mustonen, kok
Timo Tolonen, PerusS
Maija Pirttijärvi, SDP
Antti Väänänen, SDP
Tiina Outila, Vas        

Ari Karvo
Markku Kallinen
Heikki Lindroos
Diana Hiukka-Laari
Pirjo Kumpula
Hilla Haajanen
Evilla Lumme
Ari Paldan
Elina Holm
Jussi Nikula
Sanna Pettersson

Harri Rapo, kaupunginhallituksen edustaja
Maria-Riitta Mällinen, kaupunginhallituksen varaedustaja
Samu Nukarinen, nuorisovaltuuston edustaja
Saika Hasnat, nuorisovaltuuston varaedustaja

                                  

Ota yhteyttä

Rovaniemen kaupunginkirjaamo
PL 8216, 96101 Rovaniemi
Puh: +358 16 322 6014
kirjaamo@rovaniemi.fi

Asiakirjojen toimittaminen
ma-pe kello 9.00-15.00
Osviitta asiakaspalvelu, Rovaniemen Olkkari Hyvinvointi- ja palvelupiste
Rinteenkulma Kauppakeskus 2-kerros
Koskikatu 25, PL 8216
96100 Rovaniemi

Sivistyslautakunnan esittelijä
Antti Lassila, toimialajohtaja
040 586 2075

varaesittelijä
Risto Varis, hallintopäällikkö
040 650 7757

pöytäkirjanpitäjä
Seija Arkimo, hallinnon assistentti
050 315 1424