• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunnan tehtävät:
 
Perusturvalautakunnan tehtävänä on sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen järjestäminen.

Perusturvalautakunnan hallinnonalaan kuuluva lainsäädäntö
1. sosiaalihuoltolaki
2. lastensuojelulaki
3. laki kehitysvammaisten erityishuollosta
4. päihdehuoltolaki
5. isyyslaki
6. laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
7. laki lapsen elatuksesta
8. laki toimeentulotuesta
9. laki kuntouttavasta työtoiminnasta
10. laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
11. elatustukilaki
12. laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä
13. kansanterveyslaki
14. erikoissairaanhoitolaki
15. mielenterveyslaki
16. tartuntatautilaki
17. lääkelaki
18. laki yksityisestä terveydenhuollosta
19. laki raskauden keskeyttämisestä
20. steriloimislaki
21. laki potilaan asemasta ja oikeuksista
22. laki kuolemansyyn selvittämisestä
23. laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista
24. laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
25. laki lääketieteellisestä tutkimuksesta
26. laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta
27. laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
28. laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
29. laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä
30. laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta
31. laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta
32. terveydenhuoltolaki
33. laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
34. laki kotoutumisen edistämisestä
35. laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
36. laki omaishoidon tuesta
37. perhehoitolaki
38. laki toimeentulotuesta
39. laki sosiaalisesta luototuksesta
40. laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
41. laki vammaisetuuksista
42. laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista
43. laki yksityisistä sosiaalipalveluista
44. laki terveydenhuollon valtakunnallisesta henkilörekisteristä
45. laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista
46. laki sähköisestä lääkemääräyksestä
47. laki terveyden edistämisen määrärahasta
48. laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä
49. laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
50. laki lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta
51. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
52. laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä

Perusturvalautakunnan erityinen ratkaisuvalta:

Perusturvalautakunta

1. ratkaisee kaupungille edellä  mainittujen lakien mukaan kuuluvat asiat, jollei lautakunta ole päättänyt ratkaisuvallan edelleen delegoinnista.

2. päättää perusturvajaoston tehtävistä ja ratkaisuvallasta

3. päättää palvelusopimusten perusteeksi palveluverkosta valtuuston päättämien palvelujen järjestämisen periaatteiden ja linjausten sekä valtuuston hyväksymien keskeisten muutosten mukaisesti

4. antaa lausunnon vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen ja asemakaavojen muutosten hyväksymisen sosiaalisista ja terveydellisistä vaikutuksista.

 

Perusturvalautakunnan esittelijä toimialajohtaja Antti Lassila puh. 040 586 2075

Perusturvalautakunnan sihteeri hallintosuunnittelija Marika Ylipieti puh. 040 185 0886

 Perusturvalautakunnan kokoonpano, toimikausi 1.6.2017 - 31.5.2021 

Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

 Jäsen  puh.  Henkilökohtainen varajäsen  puh.
 Pj. Marjo Rundgren (sdp.)  0400-363 334  Seija Hiltunen  
 Vpj. Hilpi Ahola (kesk.)  0400-692 285
 Raija Mommo  
 Päivi Alanne-Kunnari (kesk.)  0400-979 175  Sirpa Romby  
 Mikko Lindroos (kesk.)    Erkki Helistekangas  
 Erkki Virtanen (kesk.)    Pertti Lakkala  
 Sanna Luoma (kok.)    Jukka Uimaniemi  
 Asko Peuraniemi (kok.)    Kaisa Pusa  
 Arto Köngäs (sdp.)    Eemili Kajula  
 Henri Ramberg (vas.)    Tapio Flinck  
 Pirita Nenonen (ps.)    Marianna Mölläri  
 Riitta-Maija Hokkanen (kd.)  044-265 7720  Riitta Toivonen  
 Kaupunginhallituksen edustaja
 Matti Henttunen (kok.)
   Päivi Alaoja  
 Nuorisovaltuuston edustaja
 Laura Honkala
   Taru Tenhunen  

 

Ota yhteyttä

Kaupunginkirjaamo

Käyntiosoite Asiakaspalveluyksikkö Osviitta, Rinteenkulman kauppakeskus, Koskikatu 25 2 krs., 96200 Rovaniemi
Postiosoite PL 8216 96101 Rovaniemi
www-osoite: http://www.rovaniemi.fi
Puhelin: 0163226014
Matkapuhelin: 0503151024
Asiakirjojen toimittaminen

Asiakaspalveluyksikkö Osviitta

Avoinna: Avoinna ma-to klo 9 - 16.30 pe klo 9 - 15.30.
Käyntiosoite Asiakaspalveluyksikkö Osviitta, Rinteenkulman kauppakeskus, Koskikatu 25 2 krs., 96200 Rovaniemi
Postiosoite PL 8216 96101 Rovaniemi
www-osoite: http://www.rovaniemi.fi/fi/Asiointi
Puhelin: 0163226800
Perusturvalautakunnan esittelijä
Nimi: Lassila Antti
Nimike: Toimialajohtaja
Puhelin: 0163226530
Tehtävä:
Liitetiedostot