• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Arviointitutkimus aluelautakuntien kokeilusta Rovaniemellä
Lapin yliopiston yliopistonlehtorien, HT Hanna Vakkalan ja HT Jaana Leinosen, sekä professori Timo Aarrevaaran arviointitutkimus aluelautakuntien kokeilusta ja Yläkemijoen aluelautakunnan toiminnasta Rovaniemellä valmistui keväällä 2016. Tutkimuksen löydät alta.

17.5.2016 järjestettiin Rovaniemen kaupungintalolla asukastilaisuus, jossa pohdittiin, mikä on se Rovaniemi, joka haluamme ja voimme olla. Tilaisuudessa Rovaniemen kaupungin asukasasiamies Maarit Alikoski alusti aiheesta ja Hanna Vakkala esitteli edellä mainittua arviointitutkimusta. Molemmat esitykset löydät alta.