• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Koulutuslautakunta

Koulutuslautakunnan tehtävät ja toimivalta

Koulutuslautakunta johtaa ja kehittää koulutuspalvelujen toimialaa ja vastaa toimialan palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Koulutuslautakunnan tehtävänä on opetus- ja koulutuspalvelujen sekä lasten päivähoitopalvelujen tuottaminen. Koulutuslautakunta antaa lausunnot vaikutuksiltaan merkittävien yleis- ja asemakaavojen sekä niiden muutosten hyväksymisen vaikutuksista tehtäväalueillaan.

Koulutuslautakunta vastaa: perusopetuslaista, lukiolaista, taiteen perusopetuslaista, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetusta laista, vapaasta sivistystyöstä annetusta laista sekä laista lasten päivähoidosta ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä, sekä ratkaisee kaupungille mainittujen lakien mukaan kuuluvat asiat, jollei lautakunta ole päättänyt ratkaisuvaltansa edelleen siirtämisestä.

Koulutuslautakunta hyväksyy toimialaansa kuuluvien palvelujen järjestämisen ja tuottamisen perusteet ja kriteerit niin oman toimialansa kuin aluelautakuntienkin osalta.

 Koulutuslautakunnan kokoonpano 2017 - 2021

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
pj. Pertti Lakkala, kesk
vpj. Sanna Luoma, kok
Sakke Rantala, kesk
Anni-Sofia Sihvo, kesk
Marjatta Koivuranta, kesk
Veli-Matti Kilpimaa, kok
Piia Hanni, kok
Timo Tolonen, PerusS
Saara Koikkalainen, SDP
Antti Väänänen, SDP
Tiina Outila, Vas        

Ville Impiö
Rosa Vetri
Heikki Lindroos
Veera Väisänen
Pirjo Kumpula
Markku Kallinen
Jonna Jakkila
Ari Paldan
Elina Holm
Jussi Nikula
Liisa Yliniva

Juhani Juuruspolvi, kaupunginhallituksen edustaja
Sara Tuisku, kaupunginhallituksen varaedustaja
Samu Nukarinen, nuorisovaltuuston edustaja
Evilla Lumme, nuorisovaltuuston varaedustaja

                                  

Ota yhteyttä
Kaupungin kirjaamo
Hallituskatu 7
PL 8216, 96101  Rovaniemi
puh.  016 322 6014
fax.   016 322 6450
kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Koulutuslautakunnan esittelijä
Antti Lassila
toimialajohtaja
040 586 2075