• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Jätehuoltojaosto

Rovaniemen teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto toimii Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaisesti jätelain mukaisena jätelautakuntana. Jätelautakunnan toiminta-alue on Napapiirin Residuum Oy:n toiminta-alue, eli Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kunnat.

 

 

Jätehuoltojaoston tehtävät

Jätehuoltojaoston tehtävänä on linjata seudullista jätepolitiikkaa. Se vastaa ja päättää jätelain toimeenpanoon liittyvistä, sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat mm:

1. yleisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja kunnan keräys- ja käsittelypaikoista päättäminen tässä yhteydessä (91 §, 35.3 §)

2. jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa (91.3 §)

3. jätteenkuljetukseen liittyvistä asioista päättäminen (35 - 38 §)

4. jätteenkuljetusrekisterin pitäminen (142 §)

5. kunnalliseen jätehuoltoon kuulumisesta poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa palvelujen ja hallinnon jätteen osalta (42 §)

6. jätetaksan hyväksyminen (79.3 §),

7. jätemaksujen määrääminen, kohtuullistamisesta päättäminen ja muistutusten käsittely (81 §),

8. jätemaksujen ulosottoon laittaminen (145 §) sekä

9. muut kunnalliseen jätehuoltoon liittyvät viranomaispäätökset.

10. Jätehuoltojaoston on kuultava sopimuskuntiaan keskeisissä jätehuoltoa koskevissa ratkaisuissa kuten päätettäessä jätteenkuljetusjärjestelmästä, jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkaa määrättäessä ja jätehuoltomääräyksistä päätettäessä.

Jätehuoltojaoston tehtävänä on avustaa Napapiirin Residuum Oy:tä jätelain neuvonnassa.

 Jätehuoltojaoston tehtävänä on hallinnoida yhteistyöalueen jätehuollon asiakasrekisteriä. Jätehuoltojaosto hankkii asiakasrekisteriä varten tarvittavat tiedot kunnilta ja muilta viranomaisilta jätelain mukaisen tiedonsaamisoikeuden perusteella.

 Jätehuoltojaosto voi delegoida esittelijälle tai muulle viranhaltijalle oikeuden tehdä päätöksiä jaoston toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

 Jätehuoltojaoston esittelijä kaupungininsinööri Olli Peuraniemi.

Jätehuoltojaosto 

Jäsen                                                          Varajäsen

Rovaniemen kaupunki
Jaakko Portti, pj.     Jaakko Soppela                                           
Päivi Alaoja, vpj.                                          Leena Jääskeläinen
Aarne Jänkälä     Lauri Ylipaavalniemi
Anna-Maria Alaluusua                                 Päivi Alanne-Kunnari
Mikko Lempiäinen     Hannu Puhalainen

Ranuan kunta
Viola Tarujärvi                                               Rauno Kelahaara

Pellon kunta
Esa Mäki                                                       Leila Senbom

Ota yhteyttä
Rovaniemen kaupunginkirjaamo
PL 8216, 96101 Rovaniemi
Puh: +358 16 322 6014
kirjaamo@rovaniemi.fi

Asiakirjojen toimittaminen
ma-pe kello 9.00-15.00
Osviitta asiakaspalvelu, Rovaniemen Olkkari Hyvinvointi- ja palvelupiste
Rinteenkulma Kauppakeskus 2-kerros
Koskikatu 25, PL 8216
96100 Rovaniemi


Jätehuoltojaosto
esittelijä, kaupungininsinööri
Olli Peuraniemi
Mäntyvaarantie 2
PL 8216, 96101 Rovaniemi
puh. 040 5361071
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi