• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
 KAUPUNGINVALTUUSTON TALOUSSEMINAARI

 

Aika:              17.10.2016 klo 9.00 - 15.15
Paikka:          Valtuustosali
Läsnä:           Valtuuston jäsenet, johtoryhmä ja talousryhmä, konserniyhtiöiden 
                      e
dustajat, henkilöstöjärjestöjen edustajat

 

Ohjelma:
klo
9.00               Kahvit lämpiössä
9.30               Seminaarin avaus, valtuuston puheenjohtaja Heikki Autto
9.40               Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-19 kaupunginjohtajan esitys
                      kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

                      Keskustelu

10.30             Organisaation uudistaminen 2017
                      Valmistelevan työryhmän katsaus valmistelutilanteeseen, 
                      
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sakari Trög

                      Työpajatyöskentelyä organisaation uudistamisesta
                      Työtä ohjaavat verkostokoordinaattorit Jukka Hakola ja Johanna Aho

12.00             Lounas

13.00             Työpajatyöskentely jatkuu

                       Evästyskeskustelu jatkotyöskentelyä varten

15.00              Päivän yhteenveto, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sakari Trög

15.15              Kahvit lämpiössä

16.00              Valtuuston kokous

 

 

Kaupunginvaltuuston 17.10.2016 esityslista I liitteineen
Kaupunginvaltuuston 17.10.2016 esityslista II liitteineen