• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Kaupunginjohto

        
Postiosoite: PL 8216, 96101  Rovaniemi
Sähköpostiosoite:   etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

 

Esko Lotvonen

 EskoLotvonen.jpg
0400 231 096

assistentti
Riitta Järvinen
040 706 4247

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja muodostavat kaupungin konsernijohdon. Konsernijohto vastaa konsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä kuntalain, hallintosäännön ja hyväksyttyjen omistajapoliittisten linjausten mukaisesti. 

Kaupunginjohtaja      

 • johtaa kaupunginhallituksen alaisuudessa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa (KuntaL 38 §)
 • johtaa kaupunkistrategian valmistelua
 • johtaa kaupunginhallituksen toteuttaman tulosohjauksen valmistelua
 • johtaa henkilöstöorganisaatiota
 • johtaa työllisyydenhoidon ja maahanmuuttoasioiden koordinoitia
 • johtaa kaupungin viestintää
 • vastaa kaupungin edunvalvonnasta ja ulospäin suuntautuvasta yhteistyöstä
 • toimii perusturvapalvelujen, sivistyspalvelujen ja teknisten palvelujen toimialojen johtajien esimiehenä ja vastaa toimialojen strategisen johtamisen yhteen sovittamisesta sekä
 • johtaa elinkeinojen, kansainvälisen yhteistyön sekä strategisen maankäytön vastuualuetta.

Kaupunginjohtaja toimii esittelijänä kaupunginhallituksessa.
Lisäksi kaupunginjohtaja vastaa muista kuntalain, hallintosäännön ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisista tehtävistä.

 

 

Päivitetty 3.3.2020