• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Kaupunginhallitus - Toimikausi 1.6.2019 - 31.5.2021

Rovaniemen kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta, valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat, huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Kaupunginhallitus edustaa kuntaa: käyttää kaupungin puhevaltaa ja tekee sen puolesta erilaisia oikeustoimia. Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty hallinto- ja johtosäännössä. Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat valmistelevat ja esittelevät kaupunginhallituksen päätettäväksi tulevat asiat.

Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat voivat osallistua kokouksiin. Heillä on kokouksissa puheoikeus. 

Kaupunginhallituksen kokouksia ei yleisö voi seurata, mutta kaupunginhallituksen päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia. Päätöksistä lähetetään tiedotusvälineille  ennakkotiedote, joka julkaistaan myös kaupungin verkkosivuilla "Rovaniemi tiedottaa" -uutiskategoriassa. 

Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet:

Toimikausi 1.6.2019 - 31.5.2021                        

 Varsinainen jäsen   Henkilökohtainen varajäsen  Puolue
 Pj Liisa Ansala     Kaisu Huhtalo Keskusta
 1. vpj Maria-Riitta Mällinen   Terhi Heikkilä    SDP
 2. vpj Juhani Juuruspolvi     Petteri Pohja Kokoomus
 j Hannu Ovaskainen   Heikki Luiro Keskusta
 j Sanna Karhu   Hilpi Ahola Keskusta
 j Maarit Simoska   Mari Jolanki Keskusta
 j Harri Rapo   Reino Rissanen SDP
 j Päivi Alaoja   Sanna Luoma Kokoomus
 j Matti Henttunen (PS 30.4.2020)   Mika Kansanniva Kokoomus
 j Kalervo Björkbacka   Timo Tolonen PS
 j Esko-Juhani Tennilä   Jaakko Portti Vas.

 

Ota yhteyttä

Rovaniemen kaupunki
PL 8216,  96101 Rovaniemi
Fax: 016 322 6450

Kaupunginhallitukselle osoitetun palautteen voi lähettää kaupunginsihteerin  sähköpostiin: kaisa.laitinen[at]rovaniemi.fi.

Jäsenen henkilökohtainen sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi.

Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet