• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
PTV ja lukuohjelma

Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa

Rovaniemellä järjestetään varhaiskasvatusta alle 7-vuotiaille päiväkodeissa kunnan omissa päiväkodeissa sekä kunnan hyväksymissä yksityisissä päiväkodeissa.

Rovaniemellä on kunnallisia päiväkoteja, joissa on alle 3-vuotiaiden, 3-5-vuotiaiden, 1-5-vuotiaiden ja esiopetusikäisten lasten ryhmiä sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten pienryhmiä. Päiväkodit ovat yleensä avoinna klo 6.30–17.00 (tarvittaessa 6.00-18.00). Osassa päiväkodeista järjestetään lisäksi iltahoitoa ja vuorohoitoa. Lisäksi Rovaniemellä on yksityisiä palvelusetelipäiväkoteja ja yksi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti. Palvelusetelipäiväkotien palveluista saat tietoa palveluseteliyrittäjiltä ja heidän nettisivuiltansa.

Rovaniemellä kunnan omissa yksiköissä on tarjolla seuraavat palvelut:

 • kokoaikainen varhaiskasvatus eli varhaiskasvatustarve yli 7 h päivässä, yli 16 päivänä kuukaudessa / enintään 15 päivää kuukaudessa / enintään 10 päivää kuukaudessa
 • kokoaikainen varhaiskasvatus eli varhaiskasvatustarve alle 7 h päivässä, yli 16 päivää kuukaudessa / enintään 15 päivää kuukaudessa / enintään 10 päivää kuukaudessa
 • osa-aikainen varhaiskasvatus eli enintään 5 tuntia päivässä, yli 16 päivää kuukaudessa
 • osa-aikainen varhaiskasvatus eli varhaisvatarve 4 tuntia päivässä, yli 16 päivää kuukaudessa. Varhaiskasvatusaika ma-pe klo 8-12.
 • Maksuttoman esiopetuksen lisäksi voi hakea varhaiskasvastusta yli 5 tuntia päivässä / 4-5 tuntia päivässä / alle 4 tuntia päivässä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut:

 • Uusille asiakkaille lähetetään sähköpostilla ohjeet tulotietojen toimittamisesta. Kaikilta asiakkailta tarkistetaan tulotiedot kerran vuodessa. Asiakas on velvollinen pitämään tulotiedot ja perheen koon muutokset ajan tasalla.
 • Jos asiakas hyväksyy korkeimman maksuluokan, hänen ei tarvitse toimittaa tulotietoja. Hyväksymisen voi tehdä sähköisessä asioinnissa. Kirjautuminen sähköiseen asiointiin tapahtuu pankkitunnuksilla ja järjestelmä avaa esitäytetyn lomakkeen täytettäväksi.
 • Tarkempaa tietoa asiakasmaksuista Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen asiaskasmaksusäännöissä.

Päiväkotien toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.

Rovaniemi ei ole rajoittanut varhaiskasvatuksessa olevan lapsen varhaiskasvatuksessa oloaikaa, mutta vanhemman ollessa kotona tarjotaan lapselle ensisijaisesti varhaiskasvatuskerhoja ja osa-aikaista varhaiskasvatusta.

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen:

 • Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Tee sähköisessä asioinnissa varhaiskasvatuspaikkahakemus viimeistään 4 kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päiväkotipaikkaa. Voit täyttää hakemuksen myös kaupungin asiointipisteessä. Hakemus on voimassa yhden vuoden saapumispäivästä lukien. Tee erikseen hakemus jokaisesta varhaiskasvatukseen hakevasta lapsesta. Tee hakemus heti, kun haet koulutukseen tai opiskelemaan, ilmoittaudut työvoimatoimiston asiakkaaksi, teet työpaikkahakemuksen, valmistelet muuttoa Rovaniemelle tai olet palaamassa töihin esimerkiksi hoitovapaan jälkeen. Edellämainitut eivät ole äkillisiä hoidontarpeita, vaan ennakoituja ja suunniteltuja. Kiireellisissä tapauksissa työn tai opiskelun alkamisen vuoksi, jolloin varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Voit aina peruuttaa hakemuksen, mikäli lapsesi ei tarvitsekaan paikkaa.
 • Toimita tuloselvitykset varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten viimeistään ensimmäisen varhaiskasvatuskuukauden aikana. Mikäli et toimita asianmukaisia tuloselvityksiä, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu, kunnes toimitat tulotiedot.

Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen:

 • Varhaiskasvatuspaikasta pyritään ilmoittamaan perheille viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkamista. Jos varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan, ilmoitus siitä tulee tehdä välittömästi.

Keskitetty haku uudelle toimintavuodelle:

 • Elokuussa alkavan toimintavuoden varhaiskasvatuspaikat haetaan keskitetysti helmikuun loppuun mennessä.

Siirron hakeminen:

 • Jos lapsellasi on jo kunnallinen varhaiskasvatuspaikka ja haluat hänelle siirron toiseen kunnalliseen varhaiskasvatusyksikköön, tee sähköinen siirtohakemus. Siirtoa voi hakea ympäri vuoden. Uuden elokuussa alkavan toimintavuoden siirtotoiveet haetaan tammikuun loppuun mennessä.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen:

 • Varhaiskasvatuspaikka sanotaan irti joko tunnistautumista vaativan sähköisen palvelun kautta tai irtisanomislomakkeella. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Päiväkotihoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). Asiakassihteerit tekevät maksupäätökset huoltajien toimittaman tuloselvityksen, tositteiden ja liitteiden perusteella. Maksut peritään kuukausittain jälkikäteen kotiin lähetettävällä laskulla. Eräpäivä on 26. päivä, mikäli se on arkipäivä, tai muu lähin arkipäivä. Pankin kanssa tehtävä suoravelotussopimus on mahdollista.

Verkkoasiointi

Asiointi sähköisesti varhaiskasvatuksen nykyisille asiakkaille

Sähköisen asioinnin kautta nykyiset asiakkaat voivat hoitaa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyviä asioita sähköisesti.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Asiointi sähköisesti varhaiskasvatuksen uusille asiakkaille

Sähköisen asioinnin kautta uudet asiakkaat voivat hoitaa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyviä asioita sähköisesti.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Muksunetti

Rovaniemellä on varhaiskasvatuksessa käytössä Muksunetti, joka on sähköinen yhteydenpitokanava kodin ja päiväkodin välillä.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palautetta lasten päivähoitopalvelusta

Verkkosivun kautta voit lähettää sähköisesti palautetta varhaiskasvatuspalveluista.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Varhaiskasvatuksen palveluohjaajille voit lähettää sähköpostia tai soittaa halutessasi tietoa varhaiskasvatuksesta ja sen vaihtoehdoista.

Lisää tietoa
+358 163226600

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus - varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakassihteereille voit soittaa asiakasmaksuihin liittyvissä asioissa.

Lisää tietoa
+358 163226587 +358 163226590

Tulostettava lomake

Päiväkodissa, koulussa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa toteutettavan lääkehoidon suunnitelma

Jos lapsi tarvitsee lääkehoitoa päiväkodissa, täytetään tämä lääkehoidon suunnitelma yhdessä huoltajan ja päiväkodin henkilökunnan kanssa.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Sopimus hoitopaikkatakuusta

Tällä lomakkeella haetaan varhaiskasvatuksen hoitopaikkatakuuta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Hyödylliset linkit

Hakeminen varhaiskasvatuspalveluihin

Verkkosivulta saat tietoa esimerkiksi varhaiskasvatuspalveluiden hakemisesta, varhaiskasvatuspaikan vaihtamisesta ja irtisanomisesta.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palveluseteli - tietoa perheille

Verkkosivulta saat tietoa Rovaniemen palvelusetelipäiväkodeista.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palveluseteli (yksityinen päivähoito)

Sivulta löydät tietoa varhaiskasvatuksen palvelusetelistä ja kartan, johon on merkitty Rovaniemen varhaiskasvatuksen palveluseteliyrittäjät.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Päiväkodit

Verkkosivulta löydät kartan, johon on merkitty kaupungin päiväkodit sekä linkit päiväkotien omille sivuille.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Verkkosivulta löydät tietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Lisää tietoa
Avaa linkki

Varhaiskasvatuksen lomakkeet

Verkkosivulle on koottu Rovaniemen varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen palveluseteliin liittyviä tulostettavia lomakkeita.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Verkkosivulta löytyy lista niistä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen asioista, jotka nykyiset ja uudet asiakkaat voivat hoitaa sähköisesti.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Varhaiskasvatus

Verkkosivulta saat tietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta

Lisää tietoa
Avaa linkki

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Varhaiskasvatuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036

Liittyvät palvelut

Kouluruokailu

Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan kouluateriaan.

Katso tiedot

Perhepäivähoito esiopetusikäisille

Perhepäivähoidossa olevat esikoululaiset siirtyvät esiopetuspaikasta perhepäivähoitopaikkaan esiopetuksen jälkeen.

Katso tiedot

Yksityinen perhepäivähoito

Vanhemmat voivat hakea lapselleen hoitopaikkaa yksityisestä perhepäivähoidosta joko palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuella.

Katso tiedot
Palvelupisteet